Linkovi

Nema potvrda da Legija nudi saradnju Haškom tribunalu - 2003-04-01


Upitan da prokomentariše moguæu nagodbu Milorada Lukoviæa sa Haškim tribunalom, srpski premijer Zoran Živkoviæ je odgovorio da veruje u Lukoviæevu nameru da æe pokušati da proda još nešto jer je do sada prodao i mnoge graðane Srbije i svoje prijatelje. Mislim da on nema tu robu koju nudi Haškom tribunalu, a oèekujem i siguran sam da Haški sud neæe uæi u bilo kakvu prljavu trgovinu sa bilo kim, rekao je premijer Živkoviæ. Predsednik Administrativnog odbora Skupštine Srbije Boško Ristiæ izjavio je kako lèno ne bi voleo da Milorad Lukoviæ dobije dobije status zaštiæenog svedoka u Hagu. Lukoviæ u domaæem pravosuðu ne može dobiti takav status jer se radi o èoveku koji je u samom vrhu kriminalne piramide.

U okviru istrage oko ubistva Ðinðiæa, policija je privela bivšeg naèelnika Generalštaba Nebojšu Pavkoviæa, nekadašnjeg pomoænika saveznog ministra policije Svetozara Simoviæa a ponovo je priveden i zadržan u pritvoru bivši visoki funkcioner Jugoslovenske levice Ivan Markoviæ. Administrativni odbor srpskog Parlamenta odobrio je pritvor za zamenika državnog tužioca Milana Sarajliæa koji je osumnjièen za spregu sa organizovanim kriminalom, a predsednik Odbora Boško Ristiæ rekao je novinarima da je to snažna poruka javnosti da nema zaštiæenih i privilegovanih. Oèekujem da æemo na ovakav naèin obeshrabriti sve one koji se budu usudili da se na bilo koji naèin povezuju sa kriminalcima i uèestvuju u kriminalnim radnjama, rekao je Ristiæ.

Inaèe, premijer Zoran Živkoviæ ocenio je da bi do kraja ovog meseca moglo da bude ukinuto vanredno stanje i najavio da je pre toga neophodno promeniti Zakon o kriviènom postupku i Krivièni zakon èime bi mere za borbu protiv organizovanog kriminala ostale i posle ukidanja vanrednog stanja. Zakon o kriviènom postupku, nagovestio je premijer, biæe izmenjen tako da omoguæi policijski pritvor od 60 dana za krivièna dela terorizma, ratnih zloèina i organizovanog kriminala.

U meðuvremenu, jedna od vodeæih amerièkih kompanija Ju-Es stil Balkan najavila je predugovorom da æe do kraja godine za 23 miliona dolara kupiti srpski koncern èelika Sartid koji je u steèaju i šest akcionarskih društava koja su u njegovom sastavu.

Ju-Es stil se obavezao da æe u naredne tri godine uložiti 150 miliona dolara u obrtni kapital, sanaciju, unapreðenje i modernizaciju opreme a predviðeno je da u tom periodu pet miliona dolara bude investirano u razvoj opštine, dobrotvorne i sportske aktivnosti. Potpredsednik S Steel Džon Gudiš rekao je da niko od 6.500 zaposlenih neæe biti tehnološki višak i istakao nameru ove kompanije da obavesti globalne investitore o prednostima osnivanja proizvodnih firmi u Srbiji i Crnoj Gori.

Amerièki ambasador u Beogradu Vilijem Montgomeri ocenio je veoma važnim ugovor kompanije US Steel sa smederevskom Železarom od koje æe koristi vrlo brzo imati èitava srpska privreda. Upitan na konferenciji za novinare kako æe Sjedinjene Amerièke Države pomoæi konkuretnost srpske privrede, ambasador Montgomeri je odgovorio: »Veæ smo dali 500 miliona dolara Srbiji i Crnoj Gori od poèetka tranzicije i oktobarskih dogaðaja 2000. godine, oprostili smo 355 miliona dolara dugova, uz našu pomoæ organizovan je i ovaj Samit o poboljšanju konkurentnosti srpskih proizvoda, podstièemo amerièke investitore da doðu u Srbiju i mislim da æe graðani vrlo brzo videti rezultate. Trudimo se da sa vašom zemljom uspostavimo normalne trgovinske odnose i to æe biti veliki podsticaj poboljšanju konkurentnosti za srpske proizvode«.

A srpski premijer Zoran Živkoviæ na zajednièkoj konferenciji za novinare sa ambasadorom Montgomerijem istakao je da æe Vlada Srbije nastaviti sa stvaranjem bezbedne države i nastaviti ekonomske reforme kao preduslovima za privlaèenje stranih investitora.

XS
SM
MD
LG