Linkovi

Republikanska garda koristi ljude kao štitove - 2003-03-31


Treæa pešadijska divizija je jutros zapoèela ogranièenu ofanzivu u podruèju jugozapadno od Bagdada, kako bi osigurala mostobrane i identifikovala minobacaèke i artiljerijske položaje Republikanske garde, za koje se veruje da ih ima u tom podruèju. U trenutku kada je jedna oklopna jedinica 3. pešadijske divizije ušla u grad Hindija, na reci Eufrat, našla se pod vatrom Republikanskih snaga jaèine jednog bataljona, naoružanih raketnim bacaèima, minobacaèima i topovima. Amerièki vojnici zauzeli su položaje iza napuštenih iraèkih bunkera i više od 30 minuta razmenjivali vatru sa Iraèanima.

Ovaj okršaj predstavljao je prvi znaèajniji kontakt amerièkih kopnenih snaga sa Republikanskom gardom od poèetka rata, pre 12 dana. Bitka još nije završena. Potpukovnik amerièke Kopnene vojske Geri Lak, kaže da se veliki broj iraèkih vojnika ponovo pojavio posle par sati, koristeæi žene i decu kao ljudske štitove:

”Jedna žena je pokušala da pobegne. Potrèala je prema reci. Pucali su joj u ledja. Uspeli smo da je zaklonimo dimnom zavesom i pošaljemo spasilaèku ekipu koja ju je evakuisala i njoj se sada pruža lekarska pomoæ. U ovom trenutku ne znam u kakvom je stanju.“

Treæa pešadijska divizija kaže da su njene snage izazvale teške žrtve medju vojnicima Republikanske garde koji su pokušali da preko reke Eufrat pojaèaju položaje. Oficiri su izjavili da je nekoliko desetina Iraèana zarobljeno i da nema izveštaja o žrtvama medju Amerikancima.

Republikanska garda je najbolje uvežban i najbolje opremljen segment iraèkih oružanih snaga. Njene jedinice opasale su Bagdad odbrambenim obruèem, štiteæi sve moguæe pristupe glavnom gradu od prodora koalicionih snaga.

Juèe u Vašingtonu, Naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers, izjavio je da su bespoštedna bombardovanja smanjila ljudstvo u nekim jedinicama Republikanske garde na polovinu od broja pre poèetka rata. Još uvek nije poznato kada æe koalicione snage zapoèeti obimniju ofanzivu na republikansku gardu. Amerièki komandanti kažu kako žele da unište dobar deo vojnika, tenkova i artiljerijskih orudja Republikanske garde pre nego što zapoènu bilo kakvu veæu ofanzivu u cilju zauzimanja Bagdada.

XS
SM
MD
LG