Linkovi

Iraèki dezerteri kažu da bi mnogi želeli da se povedu za njihovim primerom - 2003-03-31


Dezerteri iraèke vojske kažu damnogi iraèki vojnici priželjkuju da polože. Dopisnik Glasa Amerike Ališa Ru razgovarala je u centrlanom Iraku sa jednim dezerterom iraèk vojske o tome zašto se veæi broj njih još uvek nije predao.

Èetrdesetdvogodišnji Falah je bio poruènik redovne iraèke vojske do svoje predaju u nedelju, u blizini svetog grada Nadžafa. Odeven u civilnu arapsku odoru, dok jede obrok koji su mu dale amerièke trupe, Falah izgleda umorno. Kaže, nije jeo danima...

Nedeljama pre poèetka rata Sadam je slao svoje sledbenike iz paravojnih snaga Fedajina u mesta centralnog i južnog Iraka da guše neslaganje medju gradjanima i šire strah medju pripadnicima redovne vojske, kaže Falah i dodaje su Fedajini zapretili da æe mu pobiti porodicu ukoliko odbije sa se bori protiv Amerikanaca. Od poèetka rata pre 12 dana izvešteno je brojnim sluèajevima dezerterstva i predaje medju iraèkim vojnicima. Zvaniènici koalicionih snaga kažu da imaju oko 8 hiljada ratnih zarobljenika, od kojih su se mnogi dobrovoljno predali. Medjutim, Falah kaže da bi -- da nije zastrašivanja od strane Fedajina -- taj broj bio mnogo veæi. Prema njegovim reèima, život u iraèkoj armiji je izuzetno težak; vojnici dobijaju neznatne kolièine hrane i jadnu novèanu nadoknadu za mukotrpan fizièki rad u rudnicima i kamenolomima. U pokušaju da popravi moral, iraèka vlada je nedavno poveæala meseène plate redovnim vojnicima sa tri na 12 dolara. Ali, kaže Falah, svi su nepretalno pod budnim okom Fedajina. Mada je odlukom da dezertira izložio opasnosti život svoje šestoro dece, Falah je to uèinio u nadi da æe koalicione snage brzo poraziti Sadama Huseina i time njegovoj porodici pružiti priliku da gradi bolji život.

Falah predvidja da æe se iraèki narod -- kada Sadam Husein bude svrgnut -- diæi na noge i sprovesti odmazdu protiv Fedajina. Oni to znaju, i zato se tako žestoko bore da ne izgube rat, zakljuèuje Falah, do nedavno pripadnik redovne iraèke vojske.

XS
SM
MD
LG