Linkovi

Pored vojnih, rat u Iraku obeležavaju i politièki okršaji - 2003-03-31


Vazduhoplovne snage koalicije su zapoèele novu seriju napada na Bagdad. Kako je rat ušao u 11-ti dan, snage koalicije su bile u ofanzivi, napredujuæi kako bi otvorile pravce prema Bagdadu, dok su istovremeno stezale obruè oko Basre.

Američke trupe su, nekih 160 kilometara južno od iraèke prestonice, opkolile mesto Nadžaf i poèele su da se pripremaju za moguæe krvave, urbane, okršaje. Bombaš-samoubica je u subotu, u blizini Nadžafa, ubio 4 pripadnika amerièkih oružanih snaga na jednom kontrolnom punktu, dok su iraèki zvaniènici obeæali da æe biti još takvih napada. Male grupe pripadnika iraèkih paravojnih jedinica su vršile gerilske napade u pokušaju da poremete linije snabdevanja snaga koalicije.

Komandant amerièke centralne komande, general Tomi Frenks, rekao je da su amerièke trupe otvorile znaèajan front u severnom Iraku, koji se nalazi pod kontrolom Kurda. Za to vreme, britanske snage su nastavile sa borbama oko Basre, grada na jugu Iraka, gde iraèki borci pružaju snažan otpor.

Prilikom pojavljivanja na programu “Ove nedelje” – televizijske mreže ABC –amerièki sekretar za odbranu je izjavio da æe bitka za iraèku prestonicu, najverovatnije, biti i najteži sukob tokom celog rata.

“Pa, ono što su uèinili je da su se povukli (ka Bagdadu). Možda nam predstoje neki jako teški dani, jer kako budemo napredovali i naše snage moraju da se bore sa Rapublikanskom gradom, to æe verovatno biti najteži okršaji sa kojima æe se koalicija suoèiti.” – rekao je sekretar Ramsfeld.

Meðutim, na politièkom frontu, visoki amerièki zvaniènici su bili u defanzivi zbog upuæenih kritika da su im ratni planovi bili nerealno optimistièni. Napredovanje ka Bagdadu je usporeno, usled neoèekivano jakog otpora koji pružaju iraèke trupe, dok se brzi pad sa vlasti Sadama Huseina, koji su neki od zvaniènika predviðali, nije dogodio. Izloženi baražu pitanja skeptiènih izveštaèa, sekretar Ramsfeld i drugi visoki zvaniènici kažu da je tek 11-ti dan rata, koji se odvija po planu.

Govoreæi sinoæ u Vašingtonu, državni sekretar Kolin Pauel je iskazao, kako je rekao, *poptuno poverenje* u generala Frenksa i njegov ratni plan.

General Tomi Frenks je u Dohi, u Kataru, pozdravio dosadašnje uspehe. “Mi se, u stvari, pridržavamo plana. A pozicije na kojima se danas nalazimo, prema mom mišljenju, nisu samo prihvatljive, veæ su izuzetne.” – naglasio je general Frenks, dodavši da je ratni plan fleksibilan, kako bi omoguæio komandantima da se prilagoðavaju razlièitim situacijama na bojištu.

“Oni koji pokušavaju da pronaðu razdor meðu nama, meðu razlièitim liderima, koji su uèestvovali u izradi ovog plana, to verovatno neæe uspeti, pošto je na ovom planu raðeno i prouèavan je, višestruko, tokom dosta vremena. Glavna odlika plana je fleksibilnost, prilagodljivost. Pruža nam naèin i velièinu snaga da regaujemo na prilike kakve tražimo.” – naglasio je general Frenks.

Dodatnih 120 hiljada amerièkih vojnika se priprema za razmeštanje u tom delu sveta, ali se oèekuje da æe oni biti spremni za borbu tek kroz nekoliko nedelja.

XS
SM
MD
LG