Linkovi

U Bosni i Hercegovini otkrivena kontaminiranost tla - 2003-03-30


Iz Programa za oèuvanje sredine Ujedinjenih nacija - UNEP-a saopšteno je da je u Bosni i Hercegovini otkrivena kontaminiranost tla od osiromašenog uranijuma koju je NATO koristio tokom rata 1994-95. godine da ojaèa anti-tenkovsko oružje. U saopštenju se dodaje da su na jednoj lokaciji kontaminirane rezerve pijaæe vode i da se delovi uranijuma - u obliku fine prašine još uvek mogu pronaæi u vazduhu.Medjutim, kako Liza Šlajn izveštava iz Ženeve, ovi pronalasci nisu zabrinuli struènjake. Izveštaj agencije navodi da je nivo kontaminaciej veoma nizak i da ne predstvlja neposredan radioaktivni niti toksièni rizik po zajednicu ili po ljudsko zdravlje. Peka Havisto, glavni u timu koji je sproveo istragu, saopštio je da nauènici u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ne mogu da uspostave vezu izmedju osiromašenog uranijuma i zdravstevnih problema koje imaju ljudi u Bosni i Hercegovini.

”Prvi zakljuèak nauènika bio je zasnovan na dostupnim podacima: oni ne mogu da uoèe nikakvu vezu izmedju napada municijom sa osiromašenim uranijumom i mestima na kojima je takav uranijum promadje i zdravstvanim problemima”.

Pa ipak, Svetska zdravstvena organizacija preporuèuje da svako sa specifiènim simptomima treba da bude pažljivo pregledan. 70 nauènika i struènjaka za oèuvanje sredina u oktobru je posetilo 15 lokacija u BiH, koje su bombardovane tokom rata. Havisto je izjavio da je osiromašeni uranijum pronadjen na dve lokacije i dodao da su one oèišæene po propisima. Havisto je rekao da je zabrinutost izazvana time što je jedna od lokacija veoma živa idustrijska oblast, a druga garnizon za obuku vojnika. Obe lokacije su tokom rata gadjane bojevim glavama sa osiromašenim uranijumom.

”Nivo kontaminacije, taènije radioaktivnosti je veoma nizak, nivo toksiènosti je takodje veoma nizak - medjutim, kao predostrožnost naredili smo hitnu dekontaminaciju oblasti“.

Izveštaj UN je prvo spominjanje postojanja osiromašenog uranijuma u podzemnim vodama u Bosni i Hercegovini. U izveštaju se preporuèuje korišæenje alternativnih izvora vode za piæe, kao i kontrola vode u narednih nekoliko godina.

XS
SM
MD
LG