Linkovi

Veliki deo skepse u vezi sa ratom u Iraku odražava se u izveštajima u kojima se navodi da su posle nekolio dana trajanja operacije ”Iraèka sloboda“, koalicione snage trebalo da postignu veæi uspeh. - 2003-03-30


Koalicione snage možda jesu u bliskom kontaktu sa iraèkom vojskom i možda èiste džepove Iraèana koji pružaju otpor, medjutim, neki posmatraèi smatraju da je ofanziva, ako ne sasvim zaustavljena, bar razoèaravajuæe spora. Zvaniènici u Pentagonu rutinski odbacuju ovakve tvrdnje, nazivajuæi napredovanje koalicionih snaga zapanjujuæe dobrim i ponekad èak i boljim od predvidjenog rasporeda. Oni su takodje obazrivo dodali da ni jedan viši zvaniènik nikada nije predvideo da æe borba za svrgavanje Sadama Huseina sa vlasti biti gotova za nekoliko dana. Naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Majers, veruje da je deo tog problema i non stop praæenje rata od strane medija, pri èemu se veliki deo vesti emituje uživo sa ratišta.

”Mi pratimo šta se dešava, skoro 24 sata dnevno, sedan dana nedeljno. Mislim da upravo tolika pokrivenost stvara iluziju o tome da rat traje veæ dugo i da se mnogo toga dogadja. Ukoliko pažljivo pogledate, zaista se mnogo toga dešava, ali generalno, mi smo i dalje u granicama koje smo predvideli, mi smo u okviru plana i smatram da imamo pravu vojsku za ono što treba da uradimo“.

Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld slaže se sa procenom non stop pokrivenosti rata, a na jednoj od konferencija za štampu u Pentagonu, i sam se zbunio oko dana kada su napadi poèeli, šaljivo podvukavši znaèaj svog obraæanja.

”Kako je rekao general, to zaista kod ljudi stvara utisak da se rat odvija danima, mesecima i nedeljama. Vazdušni napadi su poèeli u jedan sat - (pauza) - u petak, a èak i meni se èini da je to bilo pre nekoliko nedelja“.

Medjutim, postoji priblem. Zvaniènici u Pentagonu, sa jedne strane veoma suzdržani u predvidjanju dužine rata, bili su oni koji su u nedeljama pre konflikta govorili o strategiji ”šok i strahopoštovanje“ kao o brzoj i moænoj kampanji protiv Iraka, sa vazdušnim udarima i kopnenim napadima bez presedana u istoriji ratovanja. Zakljuèak - ma kako nerealan - bio je da æe ovo biti brz rat, tako da se moglo oèekivati da æe se novinari interesovati da li vodjstvo u Pentagonu smatra da je režim Sadama Huseina do danas bio šokiran i da li su udari kod njih izazvali strahopoštovanje. Genaral Majers još uvek smatra da je odgovor ”da“.

”Da sam ja u Bagdadu i da vidim amerièku vojsku na ulazu u grad kad pogledam na jug, možda ne bih bio šokiran, ali bih svbakako bio zabrinut. Iraèani æe uskoro biti mnogo više nego zabrinuti“.

Stav Pentagona je da iraèke vodje sada znaju da su im dani odbrojani, ali upozoravaju da poslednji trzaji režima mogu da budu brutalni, moglo bi da se pribegne aktima oèaja, možda èak i upotrebi hemijskog oružja. Donald Ramsfeld je izjavio da bi kampanja u predstojeæim danima mogla da postane opasnija.

XS
SM
MD
LG