Linkovi

Zamrzavanje Iraèke imovine - 2003-03-30


Koalicione snage sa amerièkim na èelu ušle su u Irak da bi oslobodile iraèki narod od tiranije Sadama Huseina i eliminisale oružje masovnog uništenja. Amerièka vlada je takodje preduzela napor da pronadje i vrati iraèku državnu imovinu i nezakonito steèeni profit Sadama Huseina da bi bili od koristi iraèkom narodu. U sklopu tog napora, amerièka vlada je prezuela kontrolu nad preko milijardu dolara na nediplomatskim iraèkim bankovnim raèunima u Sjedinjenim Državama. Predsednik Džordž Buš je ukazao da æe ta sredstva biti upotrebljena za pomoæ iraèkom narodu i obnovu Iraka.

“Oslobodjenje Iraka bi predstavljalo poèetak a ne kraj naše privrženosti iraèkom narodu. Pružiæemo humanitarnu pomoæ, brzo privesti kraju ekonomske sankcije i raditi na dugoroènom oporavku iraèke ekonomije. Osiguraæemo da se iraèka prirodna bogatstva koriste za dobrobit vlasnika - iraèkog naroda.“

Predsednik Buš je apelovao na druge zemlje da se pridruže Sjedinjenim Državama. Kako je ukazao amerièki sekretar za finansije Džon Snou, druge zemlje bi trebalo“da pronadju i zamrznu svu imovinu Sadama Huseina, iraèke vlade i njenih agenata.“ Snou je takodje naveo da Sjedinjene Države predvode traganje širom sveta za krvavim novcem Sadama Huseina i njegovih prisnih prijatelja koji su krali od iraèkog naroda. “Sadam Husein i njegova porodica kotrolišu milijarde dolara koje s pravom pripadaju iraèkom narodu. Èlanovi iraèke vlade i visoki vojni i bezbednosni funkcioneri dobijaju dodatnu hranu, skupe automoible i plate. Novac za Sadama potièe od prodaje nafte i mita za ugovore sa stranim kompanijama. Ta sredstva su korišæena za isplatu Sadamovih pristalica i izgradnju raskošnih palata, a ne za humanitarne potrebe iraèkih muškaraca, žena i dece. Sadam je koristio èak i vodene pumpe, cevi i drugo za izgradnju rovova i kanala u svojim palatama, iako se sve to moglo da upotrebi za popravku vodovodnih sistema. Kako je ukazao sekretar za finasije Snou, “ svet mora pronaæi, zamrznuti i vratiti iraèki novac iraèkom narodu i njegovoj buduænosti. Taj napor æe osigurati da se imovina i novèana sredstva koja pripadaju iraèkim gradjanima posvete dobrobiti i koristi njihove zemlje.“

XS
SM
MD
LG