Linkovi

Irak - Izveštaj sa fronta - 2003-03-29


Amerièka oklopna jedinica 2-6-9 je rasporedjena blizu centralnog iraèkog gradiæa Kifl. Njen zadatak je da štiti jedan most. Kifl je udaljen oko 16 kilometara od Nadžafa, koji leži na istoènoj strani reke Eufrat. Oklopna jedinica 2-6-9 želi da saèuva most blizu Kifla da bi preko njega mogli da predju, u sluèaju potrebe, tenkovi i teška oklopna vozila na putu ka Bagdadu. No, zaštita tog mosta nije laka. Vojnici oklopne jedinice 2-6-9 izloženi su, od kako su došli u Kifl èestim noænim napadima paravojnih snaga fanatièno odanih Sadamu Huseinu. Oficir Džon Segars navodi da je njegova oklopna jedinica pretrpela nekoliko minobaæaèkih napada i raznih zaseda. Oficir Segars veruje da napade vrše tvrdokorni pripadnici milicije Fedajina Sadama Huseina. Fedajin u grubom prevodu znaèi ”oni koji æe se žrtvovati.“ Oficir Segars je naveo jedan primer: ”Juèe je jedan kamion sa vozaèem stigao iz Hilaha i Kifl. Pogodili smo kamion protivtenkovskom granatom od 120 milimetara, što je normalna procedura sa kamionima. Vozaè nije bio ubijen, Izvukao se iz kamiona. Nastavili smo da pucamo u njega iz mitraljeza dok se približavao tenku. Bili smo zaprepašæeni što je i posle toliko pogodaka iz mitraljeza kalibra 72 zarez 2 milimetra nastavio da se kreæe prema nama sve dok mu nismo odsekli glavu mitraljeskim mecima."

Sadamovi Fedajini su postali tokom prošlih neoliko godina najzlokobnija sila u Iraku. Oni operišu nezavisno od vojske i poznati su po brutalnosti èak i medju pripadnicima iraèke službe bezbednosti. Amerièki vojni komandanti na terenu ukazuju da nisu iznenadjeni žilavim otporom i fanatizmom napada Fedajina. Medjutim, amerièki sekretarijat za odbranu tvrdi da iraèke paravojne grupacije ne predstavljaju glavnu prepreku konaènom cilju koalicionih trupa da zauzmu Bagdad i svrgnu Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG