Linkovi

Teror Sadamovih Fedajina - 2003-03-28


Broj Iraèana koji odbijaju, i to sa dobrim razlogom, da se bore za Sadama Huseina, raste. Mnogima koji se za njega bore jasna je zloæudnost njegovog režima, kao što je to ukazao predsednik Džordž Buš:

“Na èelu tog režima su ljudi èije shvatanje odvažnosti se svodi na svirepost prema nenaoružanim zarobljenicima. Oni napadaju prerušeni u civile. Koriste civile kao ljudske štitove. Pretvaraju se da se predaju, a potom otvaraju vatru na one koji su se na njih sažalili. Protiv te bande ratnih zloèinaca preduzima se akcija. Dan osloboðenja Iraka biæe dan njihovog kažnjavanja“.

Teške ratne zloèine, ukljuèujuæi ubistva ratnih zarobljenika i napade na iraèke civile, èine paravojne snage koje sebe nazivaju Sadamovi Fedajini. Prerušeni u civile ili koristeæi civile kao taoce, Sadamovi Fedajini pokušavaju da navedu koalicione snage da pucaju na civile. Pretvarajuæi se da nameravaju da se predaju, Sadamovi Fedajini postavljaju zasede koalicionim snagama u nadi da æe time spreèiti iraèke vojnike da okrenu leða Sadamu Huseinu.

Paravojne snage, Sadamovi Fedajini, osnovao je 1995. Sadamov sin Udaj. Meðu tim ljudima pod nejgovom komandom ima okorelih kriminalaca. Obilno su plaæeni i opremljeni, a daju im se posedi i druge povlastice koje su uskraæene iraèkom narodu. Sadamovi Fedajini su poèinili mnoge zloèine nad iraèkim Šiitima i onima, za koje se smatra da su protivnici režima. Meðu njihovim žrtvama su i dve stotine obezglavljenih žena. Roðaci žrtava su bili primorani da izlože odseèene glave javnosti.

Taktika terora koju koriste Sadamovi Fedajini i drugi pripadnici režima èine rat još strašnijim. Meðutim oni ne mogu promeniti ishod. Kao što je rekao predsednik Buš:

”Iz dana u dan Sadam Husein gubi kontrolu nad Irakom. Iz dana u dan iraèki narod je bliže slobodi”.

Kada taj dan doðe, oni koji su poèinili ratne zloèine i zloèine nad Iraèanima biæe izvedeni pred lice pravde.

XS
SM
MD
LG