Linkovi

Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava odbila da održi vanredan sastanak o Iraku - 2003-03-27


Komisija U-N-a za ljudska prava, koju èine 53 zemlje, odbila je da održi vanrednu sednicu o Iraku, javlja iz Ženeve novinarka Glasa Amerike Dejl Gavlak: Rezolucijom koju je Komisija odbacila poziva se na razmatranje posledica rata po iraèki narod i humanitarnu situaciju u Iraku. Rezoluciju je podnela Rusija zajedno sa nekoliko arapskih i afrièkih zemalja. Navedene zemlje su tražile da Komisija ponovo potvrdi da se sve sukobljene strane pridržavaju 4-te Ženevske konvencije o zaštiti civila. Ali, iz straha da bi debata mogla da preraste u politièki okršaj, Kanada, Japan i nekolio evropskih i latinoamerièkih zemalja podržalo je SAD u stavu da se rezolucija ne usvoji. Visoki komesar za ljudska prava Serdjo Vieira de Melo, izjavio je da veliki govori sami po sebi ne mogu da poprave situaciju iraèkog naroda.

“ Debata koja je dovela do ove odluke pokazala je da postoje razlike, ali isto tako i zajednièka briga zbog patnje iraèkog naroda“.

De Melo je pozvao zaraæene strane da poštuju humanitarno pravo i da uèine sve za zažtitu civila. Medjuanrodna komisija jurista i Medjunarodna federacija lige ljudskih prava -- dve grupe koje se protive ratu jer smatraju da on potkopava Ujedinjene nacije i da bi mogao da dovede do pojave novog obièajnog prava -- kažu da Savet bezbednosti i Generalna skupština U-Na moraju da obezbede da oni, koji budu osumnjièeni za vršenje ratnih zloèina u Iraku, budu izvedeni pred sud. Predsednik Medjunarodne komisije jurista, Luiz Dosvald-Bek, ovako je definisala ratni zloèin:

” Ratni zloèin je smišljeno ciljanje na civile; ratni zloèin je vršenje nasumiènih napada. Po mom mišljenju o onome što se do sada desilo, ne radi se o ratnim zloèinima veæ o greškama“.

Luiz Dosvald-Bek dodaje da se moraju naæi dokazi da li je Irak - kako to tvrde SAD - pogubio neke zarobljene Amerikance. Zamenik nacèelnika Združenog generalstaba, general Piter Pejs izjavio je da su neki amerièki vojnici ubijeni prilikom pokušaja da se predaju. Izveštava se da je 15 amerièkih vojnika zarobljeno ili ubijeno u nedelju kad je na njihov konvoj za snabdevanje izvršen napadiz zasede na jugu Iraka. General Pejs je rekao da su neki od poginulih izgleda imali ranu od metka na èelu, što ukazuje na moguæe pogubljenje. Prema reèima Luiz Dosvald-Bek, Medjuanrodna komisija jurista i druge organizacije za zaštitu ljudskih prava traže da se - èim to bude moguæe - u Irak uputi misija za utvrdjivanje èinjeniènog stanja i posmatraèi koji bi tamo ostali duže vreme.

XS
SM
MD
LG