Linkovi

Amerièki senat odobrio predlog budžeta predsednika Buša - 2003-03-27


Amerièki senat je juèe - sa 56 glasova za i 44 glasa protiv, odobrio predlog budžeta predsednika Buša u iznosu od 2200 milijardi dolara, ali je pritom njegov predlog smanjenja poreza umanjen za polovinu TPredlog budžeta predvidja kako æe se koristiti ukupni poreski prihodi kao i svrhe za koje æe vlada odobriti budžetska sredstva za narednu fiskalnu godinu. Lider senatske veæine, Bil Frist, iz Tenesija, izrazio je zadovoljstvo što je predlog usvojen.

”Ovaj budžet æe ispuniti zahteve finansiranja za našu nacionalnu odbranu i za unutrašnju bezbednost. Njime se takodje poveæava finansiranje važnih unutrešnjepolitièkih inicijativa, kao što su one u oblasti obrazovanja“.

Medjutim, nisu svi zakonodavci bili zadovoljni usvojenim budžetom. Predsedavajuæi budžetskog odbora, senator Don Nikls, iz Oklahome, je razoèaran što je Senat odluèio da smanji na polovinu predlog predsednika Buša za smanjenje poreza, prvobitno u iznosu od 726 milijardi, tokom perioda od 10 godina.

“Spreman sam da odmah priznam da ovaj paket nije ono što sam ja želeo. To je samo polovimna iznosa“.

Zabrinut zbog cene rata za razoružanje Iraka, Senat je u utorak zadao udarac predsedniku Bušu i odluèio da smanji iznos predloženog smanjenja poreza na 350 milijardi dolara. Demokrate i umereni republikanci su juèe odbacili pokušaje da se prvobitna suma smanjenja poreza ipak podrži. Predsednik Buš je insistirao na smanjenju poreza kao kljuènom delu nastojanja za oživljavanje usporene amerièke ekonomije. Medjutim, neki zakonodavci smatraju da smanjenje poreza u vreme naraslog budžetskog deficita i neizvesnosti oko ratnih izdataka nije adekvatna mera. Senator Kent Konrad iz Severne Dakote je vodeæi demokrata u budžetskom odboru.

“Verujem da bi to ugrozilo dugoroènu ekonomsku situaciju u našoj zemlji, a smatram da ne bi podstaklo veæi ekonomski rast“.

Neki republikanski senatori se takodje slažu sa tim stavom. Predstavnièki dom Kongresa je prošle nedelje usvojio predlog budžeta ukljuèujuæi puni iznos predloga predsednika Buša za smanjenje poreza od 726 milijardi dolara. Verzije budžeta usvojene u Predstavnièkom domu i Senatu moraæe da budu usaglašene pre nego što budžet bude upuæen predsedniku Bušu na potpis. Ranije ove nedelje predsednik Buš je uputio Kongresu poseban zahtev za finansiranje poèetnih troškova rata u Iraku u iznosu od 75 milijardi dolara.

XS
SM
MD
LG