Linkovi

Uloga Ujedinjenih nacija u posleratnoj upravi u Iraku - 2003-03-27


Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, rekao je èlanovima amerièkog Kongresa da oèekuje da Ujedinjene nacije u posleratnoj upravi u Iraku i tokom procesa obnove civilnih vlasti u toj zemlji imaju imaju koodinacionu ali ne i dominantnu ulogu. Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, i ranije je ukazivao šta Sjedinjene Države i njihovi saveznici nameravaju da urade u vezi sa upravom u Iraku posle oèekivanog pada vlade Sadama Huseina. Juèe u pododboru Predstavnièkog doma za vladine izdatke, državni sekretar Pauel je dao do sada najdetaljnije objašnjenje u vezi sa tim pitanjem, i naroèito predviðenom ulogom Ujedinjenih nacija. ... Prema Pauelu, planom se predviða uspostavljanje vojne uprave u Iraku, odmah po odlasku sadašnjeg režima, dok bi kasnije bila uvedena amerièka civilna vlast. Dodao je da bi skoro istovremeno poèela da se uspostavlja iraèka prelazna uprava koja bi predstavljala osnovu nove civilne vlade. ... Pauel je naveo da bi se u prelaznoj upravi nalazili predstavnici izgnanih Iraèana, i onih koji žive u samoj zemlji, dok bi Ujedinjene nacije uèestvovale u procesu preko specijalnog koordinatora i odnosne rezolucije Saveta bezbednosti : ” Uspostavili bismo iraèku prelaznu vladu, i spojili Iraèane koji žive izvan zemlje i one koji žive u Iraku, u neku vrstu organizacije koja bi predstavljala osnovu nove vlade. A to bismo uradili uz punu saglasnost meðunarodne zajednice, i prisustvo Ujedinjenih nacija, u obliku specijalnog koordinatora svetske organizacije, mada ime i titula još nisu odluèeni.

“To bi se sve postiglo uz saglasnost Ujedinjenih nacija za sve naše korake, i neki oblik podrške u obliku nove rezolucije Ujedinjenih nacija.”

Pauel je pružio uveravanja èlanovima kongresnog pododbora koji su podozrivi prema Ujedinjenim nacijama da æe najveæa odgovornost uprave posle - ratnim Irakom, odnosno kako je rekao - centar gravitacije - ostati u rukama koalicionih partnera. ... No, Pauel je dodao da bi bilo veoma korisno da Ujedinjene nacije imaju u tome ulogu i obezbede meðunarodni legitimitet prelaznom procesu.

XS
SM
MD
LG