Linkovi

Otvoren severni front u Iraku - 2003-03-27


Oko hiljadu pripadnika 173-e padobranske brigade, amerièke vojske, nalaze se na tlu severnog Iraka, gde, kako izgleda, nisu bili izloženi neprijateljskoj vatri. Vazdušni napadi koalicionih snaga, u tom regionu, koncentrisani su na iraèke komandno-kontrolne centre. Meðutim, dolazak amerièkih padobranaca bi mogao da znaèi da saveznici planiraju da opkole Bagdad i sa severa, kao što su veæ uèinili sa juga, gde se trupe, tenkovi i artiljerija gomilaju na oko 80 kilometara od iraèke prestonice.

Izveštaji iz južnog Iraka, iz okoline Basre, ukazuju da su amerièki i britanski avioni izvršili napade na, kako je opisano, digaèku kolonu iraèkih tenkova i vozila koja je napuštala grad, uoèi naredbe da trupe i humanitarna pomoæ krenu ka gradu.

Bilo je izveštaja da su iraèke snage u Basri napadale šiitske civile, za koje predstavnica za štampu britanskih oružanih snaga – Ema Tomas – kaže da su uèestvovaliu, kako izgleda, u pobuni protiv iraèkih vlasti: "Neznamo šta se taèno tamo dogaða. Sve što mogu da kažem je da bi smo mi voleli da vidimo da se to razvilo i da bi ga ohrabrili, ako je to ikako moguæe. Meðutim, mi smo, oèigledno, i dalje u predgraðu Basre.”

Novinari koji se nalaze sa amerièkim trupama, u blizini grada Nasirije, izveštavaju da su amerièke jedinice juèe bile izložene novim napadima i snajperskoj vatri. Sve to se dogaða nakon jedno od, kako se to opisuje, najžešæih kopnenih bitaka izmeðu amerièkih i iraèkih snaga, u blizini mesta Nadžaf.

Izveštaè Glasa Amerike, Ališa Rju, nalazi se meðu amerièkim trupama, u tom regionu: “Jedinice amerièke vojske su bile izložene vatri iz automatskog oružja, od jedne grupe iraèkih muškaraca, koji su se približavali amerièkim snagama u malim kamionetima i u civilnoj odeæi. Vojska tvrdi da se ispostavilo da nisu u pitanju bili civili, veæ tvrdi pripadnici paravojnih snaga, odani stranci Baas. Istovremeno, oficiri koalicije i novinari na terenu izveštavaju da se iraèke snage kriju meðu civilima.”

Takve vrste napada su dovele do pitanja u Pentagonu, u vezi sa odlukom da se snage amerièke vojske brzo kreæu ka Bagdadu, pošto su na takav naèin pozadinske jedinice i linije snabdevanja postale ranjive na iznenadne napade, nakon što je glavnina snaga napustila mesta i gradove u južnom i centralnom Iraku. I pored toga, vojni komandanti insistiraju da se akcija, radi obaranja sa vlasti Sadama Huseina, odvija po planu, o èemu govori èlan amerièkog združenog generalštaba, general Stenli Mek Kristal: “To nije dovelo do odstupanja od plana. Logistièke operacije se i dalje obavljaju bez problema. Dodatne snage nastavljaju napredovanje. Akcija se skoro u potpunosti odvija prema oèekivanju.”

Meðutim, Irak tvrdi da je najamnje 15 civila ubijeno juèe, kada je projektil pogodio jedan civilni deo Bagdada. Pentagon ne odbacuje moguænost da je za to kriv amerièki projektil, koji je greškom skrenuo sa putanje, ali odbacuju moguænost da su amerièke snage namerno ciljale taj deo grada.

“Sa sigurnošæu znamo da je nešto palo na oblast Šaab, ali ne znamo da li je u pitanju amerièka ili iraèka bomba. Mi samo znamo da ni jedan od naših ciljeva nije bio u blizini oblasti Šaab.” – naglasio je general Mek Kristal.

Predsednik Buš je juèe, u vazduhoplovnoj bazi Mek Dil, na Floridi, pred pripadnicima amerièki oružanih snaga, održao govor o amerièkoj rešenosti, u kome je upozorio da do pobede možda neæe doæi lako. Predsednik je, meðutim, iz govora izostavio reèenicu o tome da se rat odvija brže od plana.

Predsednik Buš danas treba da se sastane sa britanskim premijerom Tonijem Blerom, kako bi razradili strategiju i planirali buduænost Iraka. U ratu u Iraku uèestvuje oko 40 hiljada pripadnika britanskih oružanih snaga.

XS
SM
MD
LG