Linkovi

Toni Bler danas dolazi u Vašington - 2003-03-26


Premijer Toni Bler je jasno ukazao da želi da popravi odnose Sjedinjenih Država i Ujedinjenih nacija - posle oštrih podela oko rata u Iraku. Pre polaska za Vašington, Bler je saopštio Parlamentu da je predsednik Buš saglasan sa njim da bi Ujedinjene nacije trebalo da imaju ulogu i u humanitarnoj pomoæi i u politièkoj administraciji posleratnog Iraka.

“U razgovorima koje vodim sa predsednikom Bušom, sasvim je jasno da bi trebalo da osiguramo da bilo koja posleratna iraèka administracija ima potpunu podršku Ujedinjenih nacija.”

Bler je najavaio i sastanak sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Kofijem Ananom, sa kojim æe razgovarati o brzom obnavljanju programa razmene nafte za hranu, zahvaljujuæi kojem se hrani oko 60 odsto iraèkog satanovništva. Britanski premijer bi mogao da naiðe na uzdržanost na obe strane Atlantika u pogledu uèešæa Ujedinjenih nacija u buduæem Iraku. U administraciji predsednika Buša i dalje je prisutno nezadovoljstvo zbog odbijanja Francuske da dopusti da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podrži vojnu akciju u Iraku, Francuska i Rusija govore da æe se takoðe usprotiviti svakom zahtevu da Ujedinjene nacije podrže prelaznu administraciju u Iraku koja bi bila pod kontrolom Sjedinjenih Država.

U vezi sa novostima sa samog ratišta, Bler je saopštio poslanicima u Parlamentu da je tokom noæi došlo do manje pobune u Basri na jugu Iraka. Nadležni iz britanske vojske su saopštili da su gaðali kancelarije Baas partije u Basri i nekoliko artiljerijskih oruða koja su iraèki vojnici u gradu koristili protiv demonstranata. Ipak, Bler je stanovnicima grada uputio poruku da ne prave nerede pre nego što britanske snage ne budu u situaciji da im obezbede potpunu zaštitu.

“Moramo biti oprezni sve dok ne budemo znali da smo u poziciji sa koje možemo da im pomognemo, pre nego što ih podstaknemo da rade stvari zbog kojih mogu da izgube život.”

Sa britanskim premijerom u Parlamentu se pojavio i ministar odbrane Džef Hun, koji je rekao da se ukupni ratni plan odvija dobro, ali da preostaje strepnja da æe Irak upotrebiti hemijska ili biološka oružja.

“Do danas nemamo dokaze da su Iraèani tokom dosadašnje kampanje upotrebili oružja za masovno uništavanje. Ipak, nemoguæe je znati da li je to posledica uspešnih ratnih operacija ili slobodna taktièka procena iraèkog režima. Uistinu, od ratnih zarobljenika smo saznali da je iraèkim divizijama na jugu razdeljena zaštitna oprema.”

Premijer Bler je rekao da bi iraèki oficiri koji upotrebe oružja za masovno uništavanje mogli da budu optuženi kao ratni zloèinci.

XS
SM
MD
LG