Linkovi

Iraèki ratni zloèinci æe biti kažnjeni - 2003-03-26


Od poèetka vojne akcije Amerikancima predvoðene koalicije, hiljade iraèkih vojnika su odbile da se bore za Sadama Huseina. No, neki Iraèani koji su odabrali da se bore za režim osuðen na propast, ozbiljno su prekršili pravila ratovanja. Dvadeset i treæeg ovog meseca, amerièke vojnike su uhvatile iraèke paravojne snage. Neki ratni zarobljenici, ukljuèujuæi jednog ranjenika, prikazani su na televiziji, i ispitivali su ih iraèki funkcioneri. Propagandni program je prikazan na televizijskoj stanici ”Al - Džazira“, kao što je emitovan i video snimak tela ubijenih amerièkih vojnika. Po svemu sudeæi, dva su bila pogoðena u glavu, kao da su pogubljena. Neimenovani iraèki funkcioner prethodno je izjavio da æe uhvaæeni koalicioni vojnici biti smatrani : ” Kriminalcima i banditima. “ ... Amerièki predsednik, Džordž Buš, govorio je o nehumanom postupku prema uhvaæenim amerièkim vojnicima : ” Oèekujem da se prema ratnim zarobljenicima postupa na human naèin. Baš kao što se i mi ponašamo humano prema zatvorenicima koje smo uhvatili. U suprotnom, svi oni koji loše postupaju prema zatvrenicima biæe smatrani kriminalcima, “ rekao je predsednik Buš. U nekoliko dana od poèetka rata, Bagdad sve više èini ratne zloèine. Sve je više izveštaja o tome, ukljuèujuæi navode da Irak kao štitove koristi civile, zloupotrebljava belu zastavu, a neki iraèki vojnici navodno žele da se predaju èime obmanu koalicione snage kojima su postavili zasedu. Iraèke vojne i bezbednosne snage su navodno nosile civilnu odeæu prilikom vršenja oružanih napada. Iraèki režim je razmestio vojnike i oružje na civilnim podruèjima. Ratni zloèini nisu neubièajeni za režim Sadama Huseina. Taj režim je pobio hiljade iraèkih civila otrovnim gasovima, i konvencionalnim oružjem. Osadesetih godina prošlog veka, poèinio je zloèine nad iranskim vojnicima tokom iransko - iraèkog rata. 1991. godine, tokom rata u Persijskom zalivu, zlostavljao je zatvorene Amerikance. Sadam Husein æe uskoro podneti raèuna o svojim zloèinima. Oni koji mu se pridruže u tim zloèinima podeliæe istu sudbinu.

XS
SM
MD
LG