Linkovi

Amerièki Kongres odluèuje o budžetu za 2004-u - 2003-03-26


Samo nekoliko dana posle odbacivanja sliène mere, Senat je juèe promenio mišljenje i glasao je da se za više od polovine umanji smanjenje poreze. Buš je predložio da smanjenje iznese sedam stotina dvadeset i šest milijardi dolara.

Mnoge demokrate i neki republikanci su ukazivali da je Bušov plan o smanjenju poreze prekomeran u vreme kada su neizvestni troškovi rata u Iraku, i kada se oèekuje da æe federalni deficit dostiæi rekordan nivo.

Demokrata - senator iz Luizijane, senator Džon Brou, predložio je amandman: ”Neizvesnot zbog rata, i, shvatanje da smo suoèeni sa deficitom, a ne suficitom, predstavljaju èinjenice koje su doprinele da usvojimo manje smanjenje poreze. Time se jednostavno održavaju èinjenice sveta u kojem danas živimo.“

Tri republikanca, ukljuèujuæi senatora iz Ohaja, Džordža Vojnoviæa, nisu poštovala stranaèku pripadnost, veæ su podržala amandman: ”Rat je u toku, i ljudi u potpunosti shvataju odgovornosti sa kojima smo suoèeni da bismo pobedili u ratu, i svega onoga što dolazi posle njega, uveren sam da æemo ozbiljnije priæi rešenju naše finansijske situacije.“

Glasanje je održano samo dan pošto je Buš zvanièno podneo Kongresu zahtev za 75 milijarde dolara da bi se isplatili poèetni izdaci za rat.

U Beloj kuæi, predstavnik Ari Flajšer, umanjio je znaèaj akcije Senata u vezi sa predlogom o smanjenju poreze, sa obrazloženjem da je to samo jedan od koraka u zakonskom procesu: ”Videæemo šta æe na kraju Senat odluèiti. Senatori imaju da obave još mnoga glasanja.“

Prošle nedelje, amerièki Predstavnièki dom je usvojio Bušov predlog budžeta, ukljuèujuæi kompletan paket smanjenja poreze.

Senatska mera mora da bude usaglašena sa predlogom Predstavnièkog doma, pre nego što bi konaèna verzija mogla biti poslata predsedniku Bušu na potpis.

XS
SM
MD
LG