Linkovi

Buš oèekuje suoèavanje sa najžešæim iraèkim borcima - 2003-03-26


Predsednik Buš je rekao vojnicima da æe se amerièke snage, koje se približavaju iraèkoj prestonici, suoèiti sa najžešæim borcima Sadama Huseina:

”Naša vojska dobro napreduje u Iraku, ali je ovaj rat daleko od završetka. Dok se približavaju Bagdadu, naše snage se suoèavaju sa najokorelijim elementima režima osudjenog na propast.“

Buš je rekao da je republikanska garda, koja brani Bagdad, sada izložena ”direktnom i intenzivnom napadu“. Predsednik je dodao da ne može da predvidi koliko dugo æe rat trajati, ali da je siguran da se približava dan kada æe iraèki lider morati da položi raèune:

”Dan za danom, Sadam Husein gubi kontrolu nad Irakom. Dan za danom iraèki narod se približava slobodi.“

Pre predsednikovog govora, predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer, je rekao da æe Buš objaviti da rat teèe brže nego što je planirano. Medjutim, funkcioneri kažu da je predsednik odluèio da izbaci tu reèenicu, pripremajuæi se za govor za vreme leta do Floride.

Amerièke i koalicione snage se suoèavaju sa žestokim otporom u okolini gradova u južnom Iraku i na putu ka Bagdadu, gde je nekim konvojima, koji su dopremali potrepštine, bila postavljena zaseda. Posle poèetka rata, prošle nedelje predsednik je nastojao da umanji oèekivanja o brzom uspehu, pošto su neki vojni analitièari predvidjali da æe se mnogi iraèki vojnici predati. Predsednik Buš je imao zajednièki ruèak sa nekim od vojnika i èlanovima porodica vojnog osoblja razmeštenog u Zalivu, pre povratka u Vašington radi susreta sa britanskim premijerom Tonijem Blerom.

Britanija je najvažniji partner u koaliciji protiv Iraka. Predsednik Buš je rekao da je koalicija ujedinjena u težnji da Irak bude slobodan i miroljubiv i da je predana obnovi te zemlje kada neprijateljstva budu okonèana:

”Mi æemo pomoæi iraèkom narodu da otkrije prednosti i da preuzme odgovornosti samouprave. Oblik institucija nove vlade æe proisteæi iz kulture i odluka samih Iraèana. Ipak, jedno je sigurno - 24 miliona Iraèana je živelo suviše dugo pod nasilnom kriminalnom bandom koja je seba nazivala vladom,“ rekao je Buš.

Oèekuje se da æe britanski premijer Bler zatražiti od predsednika Buša da prepusti Ujedinjenim nacijama vodeæu ulogu u upravljanju posleratnim Irakom. Dvojica lidera æe odgovarati na pitanja novinara pre nego što premijer Bler otputuje u Njujork radi susreta sa generalnim sekretarom svetske organizacije, Kofijem Ananom.

XS
SM
MD
LG