Linkovi

Dovoljno dokaza za sve uhapšene - 2003-03-26


”Neæe biti situacije da postoje policijski dokazi koji ne mogu biti korišæeni pred sudom, ima dovoljno dokaza za sve koji su pohapšeni,“ rekao je Živkoviæ, naglašavajuæi da æe vanredno stanje protiv kriminalaca trajati veèno, a vanredno stanje kao mera najmanje moguæe.

Zemunski klan u osnovi se bavio trgovinom droge, rekao je Živkoviæ i ocenio da je pokojni premijer Ðinðiæ ubijen kao najveæi borac protiv kriminala. Živkoviæ, meðutim, smatra da su i politièki faktori predstavljali jedan od razloga zbog koji je Ðinðiæ ubijen i pri tom navodi primer parlamentarnog igranja sa predlozima zakona o specijalnom tužiocu one stranke koja je bila izmeðu opozicije i vlasti.

”Sada se èuju prièe da je vanredno stanje neustavno, to dolazi iz iste te politièke grupe ili grupa koje su do sada koèile reformske procese,“ rekao je Živkoviæ. ”Imamo jako tešku situaciju nastalu ubistvom premijera Ðinðiæa, ona je najveæim delom prevaziðena, a sada imamo istorijsku šansu da ovo bude godina kada æe kriminal u Srbiji biti poražen, postoje istorijski uslovi da bude poražen,“ rekao je Živkoviæ, a zatim pozvao sve politièke faktore da pomognu u borbi protiv organizovanog kriminala i u svim reformskim potezima koji su do sada bili opstruisani ili zakoèeni.

Živkoviæ je potvrdio da je Jedinica za specijalne operacije rasformirana i da je nekoliko njenih pripadnika zadržano u pritvoru, da je uhapšeno i nekoliko policajaca i èlanova Bezbednosno informativne agencije jer su bili povezani sa zemunskim klanom, a neki od njih direktno uèestvovali u atentatu. U okviru istrage, kako su javili beogradski mediji, uhapšen je i jedan broj ljudi zaposlenih u pravosuðu.

Širom Srbije pokrenuti su mnogi sudski procesi u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, a predsednik skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Šutanovac kaže da je podignuto više od 400 kriviènih prijava. ”Ovo je stvar koja mora da se uradi temeljno, kockice se uklapaju i mislim da æe još biti mnogo ljudi koji æe biti procesuirani,“ rekao je Šutanovac.

Inaèe, na predlog Vlade, vršilac dužnosti predsednika Srbije Nataša Miæiæ donela je Naredbu o legalizaciji i predaji oružja i ta Naredba se veæ primenjuje.

XS
SM
MD
LG