Linkovi

Gerilsko ratovanje u Iraku - 2003-03-26


Upravo završena bitka izmedju amerièkih kopnenih snaga i naoružanih iraèkih civila, južno od grada An-Nadžaf, u centralnom Iraku, najjasniji je do sada nagoveštaj da snage Sadama Huseina primenjuju gerilsku taktiku protiv koalicionih snaga. U utorak ujutro, jedinice amerièke kopnene vojske našle su se pod rafalnom vatrom grupe Iraèana, koji su se do njih dovezli u lakom kamionetu, obuèeni u civilnu odeæu. Vojska kaže da se na kraju pokazalo da to nisu bili civili veæ pripadnici paravojnih snaga, lojalnih BAAS stranci Sadama Huseina. Kasnije istog dana, tokom žestoke pešèane oluje, drugi pripadnici paravojnih snaga u civilnoj odeæi napali su istu jedinicu i ruènim bacaèima onesposobili dva tenka tipa Abrams M-1 i jedno borbeno vozilo tipa Bredli. Ni jedan amerièki vojnik nije povredjen u tom napadu. Èarke su se produžile do duboko u noæ.

U sredu, rano ujutro, jedna jedinica Treæe pešadijske divizije, uz blisku podršku amerièkih vazduhoplovnih snaga, pobila je nekoliko stotina iraèkih boraca i uništila nekoliko desetina lakih kamioneta. Amerièki vojni komandanti veruju da iraèke snage koriste gerilsku taktiku zato što su iraèki tenkovi i ostala oprema zastareli i ne mogu da se mere sa amerièkom tehnologijom. Istovremeno, koalicioni oficiri i izveštaèi na terenu kažu da se iraèke snage kriju medju civilima.

Funkcioneri koalicije saopštavaju da æe uèiniti sve što je moguæe da izbegnu ozledjivanje civila, ali da neæe dozvoliti da ta iraèka taktika ukoèi nastupanje ka Bagdadu. Ipak, pukovnik amerièkih Marinaca Mario Enrikez, kaže da ona stvara probleme vojnicima u prvim redovima:

”Problem je u tome što æe naši vojnici i marinci sada oklevati i reagovati na civile koji im budu prilazili. To bi moglo da izazove incidente sa otvaranjem vatre na neku nedužnu osobu, samo zato što je ta osoba uèinila neki pokret koji se nama uèinio preteæi. A s obzirom na ono što se dogodilo, ne možete ih okrivljavati zbog toga.“

U ponedeljak, amerièki marinci su tokom operacije èišæenja južnog grada Nasirije otkrili više od 200 komada automatskog oružja sakrivenih u jednoj civilnoj bolnici. Zajedno sa oružjem, marinci su našli na hiljade zaštitnih odela za bojne otrove i ampule atropina, koji se koristi kao serum za suzbijanje efekata nervog gasa. Amerièki vojni funkcioneri izražavaju zabrinutost da Sadam Husein skladišti konvencionalno, a možda i hemijsko oružje, u civilne objekte širom zemlje.

XS
SM
MD
LG