Linkovi

Danas je 7-i dan rata u Iraku - 2003-03-26


Predstavnik za štampu britanskih oružanih snaga, poruènik Piter Darling, izjavio je za Glas Amerike da e raspolaže informacijama o razmerama te navodne pobune, ali navodi da britanske trupe, sa oboda grada, pucaju na “raspoložive mete” u pokušaju da situaciju iskoriste koliko je to god moguæe: “Nemamo još nikakve detalje koliko je (ta pobuna) zahvatila Basru. Ono što možemo da kažemo je to da je sve zapoèelo napadom na sedište partije Baas. Mi smo takoðe pokušavali da ih ohrabrimo da se okrenu protiv, odnosno da se pobune protiv njihovih muèitelja, rekao bih, u nedostatku boljih reèi, tog represivnog režima, a èini se kao da se to možda i dogodilo. Bilo je nešto neprijateljske minobacaèke vatre, koju smo mi radarima locirali i èije položaje smo neutralisali.”

Britanski novinar, koji se nalazi na zadatku sa snagama koalicije u toj oblasti, izvestio je juèe da su iraèke trupe otvarale vatru na demonstrante, dok su britanske snage, sa gradskog oboda, pucale po iraèkim vojnicima.

Amerièki sekretar za odbranu, juèe, nije mogao da potvrdi da je poèela pobuna u Basri, ali je upozorio iraèke civile koji pokušavaju da podignu pobunu, u vreme kada su iraèke snage sposobne da im uzvrate: “Ja se nadam i molim da æe se oni pobuniti u trenutku kada u blizini bude dovoljno snaga (koalicije), kako bi im pomogle, umesto u momentu kada æe ih to samo koštati života i kada su ti životi uludo potrošeni.”

Iraèki ministar za informisanje je žustro negirao izveštaje o pobuni u Basri.

Dok se prethodnica amerièke vojske nalazi oko 80 kilometara daleko od bagdada, vojni komandanti nastavljaju da tvrde da se rat odvija prema planu. Meðutim, amerièke snage su sve èešæe izložene napadima, iza linija fronta, od strane iraèkih trupa i paravojnih grupa, a sekretar Rasmfeld je upozorio amerièku javnost da ne oèekuje brzu pobedu: “Mi smo i pored svega, to èak nije potrebno naglašavati, ipak bliži kraju nego poèetku.”

Amerièki marinci su, juèe, u Nasiriji zauzeli bolnicu iz koje su na njih otvarali vatru pripadnici iraèkih paravojnih jedinica, prerušeni u civilna odela. Pentagon je saopštio da su amerièke snage u, kako se navodi, velikoj kopnenoj bitci u okolini Najafa odbile iraèke napade ruènim bombama, nakon èega je više stotina Iraèana ostalo mrtvo na bojištu. Nema izveštaja o amerièkim žrtvama.

Kako se kopneni rat približava Bagdadu, sve vište raste zabrinutost da bi iraèke snage mogle da upotrebe hemijsko ili biološko oružje, kao poslednju liniju odbrane. Sekretar Ramsfeld je upoznat sa, kako ih je nazvao, deliæima obaveštajnih informacija koje ukazuju da bi iraèka vojska mogla da se priprema za tako nešto, nakon što su amerièki vojnici tokom nastupanja prema Bagdadu otkrili neke od iraèkih vojnika sa najnovijim gas maskama.

XS
SM
MD
LG