Linkovi

Koalicione snage moraju da vode raèuna o granièenjima - 2003-03-25


Zvaniènici Sekretarijata za odbranu su se nadali da æe imati sreæu da privedu rat kraju èak i pre nego što je on žurno poèeo - salvom projektila i bombi prve noæi, kojom je trebalo da se eliminiše iraèko voðstvo. Ali taj takozvani pokušaj obezglavljivanja oèigledno nije bio uspešan, tako da se sada koalicione kopnene snage, uz podršku saveznièkih vazduhoplovnih snaga, približavaju Bagdadu, pokušavajuæi da svrgnu režim Sadama Huseina na teži naèin. Moguæe je da je to èak i veæi izazov, s obzirom da koalicija nastoji da zbaci lidera istovremeno pokušavajuæi da oèuva infrastrukturu i ne ugrozi civilno stanovništvo i objekte. U izvesnom smislu, rekao je jedan viši zvaniènik Pentagona, koalicionim snagama su vezane ruke na gotovo isti naèin na koji su amerièkim snagama ruke bile vezane ogranièavanjem ciljeva tokom Vijetnamskog rata.

Ali Pentagon èvrsto veruje da bi u sluèaju Iraka, ovakva taktika mogla da donese dugoroènu politièku korist, ne samo meðu iraèkim civilima, nego i u selom arapskom svetu. Glavni portparol Pentagona, Viktorija Klark, to je ovako objasnila.

“Naše bombardovanje je usmereno na režim Sadama Huseina i ciljeve povezane sa voðstvom. Bombardujemo odreðene ciljeve u Bagdadu i okolini, kao što su vladin Kontrolni centar, kancelarije Specijalne bezbednosne organizacije i sedišta elitne Republikanske garde i iraèke Obaveštajne službe. Istovremeno, predzimamo izuzetne mere da zaštitimo život nedužnih civila.”

Jedan viši zvaniènik Pentagona je rekao da bi koalicionim snagama bilo daleko lakše da jednostavno uðu u Irak, pogotovu sa avionima, i bombarduju mesta kao što je Bagdad bez ustruèavanja, odnosno da to uistinu bude kampanja “šokiranja i zastrašivanja”. Ipak, isti zvaniènik veruje da æe amerièka tehnologija, taktika i obuka, omoguæiti ostvarenje ciljeva Operacije “Iraèka sloboda”, bez obzira na sadašnje ogranièenje ciljeva.

Meðutim, iraèkom režimu je data velika prednost. Zahvaljujuæi unapred datom javnom saopštenju da koalicije neæe gaðati, na primer, kulturne spomenike, Sadam Husein je lako mogao da se sakrije u neki od njih, zajedno sa svojim komandntima i znatnim naoružanjem. Ironièno je što je sasvim mala pažnja posveæena takvim ogranièenjima. Umesto toga, u pojedinim novinskim izveštajima se veæ sugeriše da ratni napori trpe neuspehe - samo zbog toga što je u koalicionim snagama bilo nekoliko žrtava i što su Iraèani zarobili nekoliko vojnika.

Meðutim, viši vojni zvaniènici, poput general-majora Stenlija Mekkristala iz Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, smatraju da izolovani incidenti ne odražavaju na pravi naèin ono što je nazvao širom perspektivom.

“Jedna od stvari koje komandant mora da uradi jeste da sagleda sveobuhvatnu slike, jer mora da oèekuje da æe u velikim planovima neke sitne stvari da krenu loše. Kada one krenu loše, postoji moguænost da æete se usredsrediti na njih, ali ako se odmaknete i sagledate stanje iz šire perspektive, shvatite da se kampanja savršeno odvija.”

Ipak, general-major Mekkristal nije hteo da predvidi koliko æe rat još da traje. Drugi kažu da bi to mogle da budu nedelje, pa i meseci. Još niko nije rekao da se radi o nekoliko dana.

XS
SM
MD
LG