Linkovi

Predsednik Buš traži 75 milijardi za rat u Iraku - 2003-03-25


Amerièki predsednik, Džordž Buš, prvi put æe posetiti Sekretarijat za odbranu od poèetka rata, a tamo odlazi da bi naglasio znaèaj finansijskih izdataka sukoba. ...

Funkcioneri Bele kuæe su saopštili da æe im biti neophodno oko 75 milijardi dolara za isplatu troškova rata, pomoæ saveznicima i jaèanje borbe protiv terorizma u samim Sjedinjenim Državama. Oni žele da Kongres reaguje veæ za nekoliko nedelja i odobri neophodna sredstva. ...

Veæi deo novca - oko 63 milijarde dolara, namenjeno je Sekretarijatu za odbranu. Oko osam milijardi æe biti upotrebljeno za pomoæ saveznicima, i za poèetne izdatke za obnovu i rekonstrkciju Iraka. Oko èetiri milijarde dolara æe biti utrošeno za jaèanje domaæe bezbednosti. ...

Predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer, zapitan je da li je administracija sigurna da æe najnoviji zahtev za odobrenje vanrednih sredstava biti dovoljan za isplatu svih troškova sukoba: "Potpuno. Zbog toga je predsednik podneo predlog.”

No, neki amerièki zakonodavci smatraju da Bela kuæa nije dobro proraèunala troškove. Posle juèerašnjeg sastanka predsednika Buša i kongresnih prvaka, senator Petrik Lihi, rekao je da je neophodan dugo - roèni plan. Demokrata iz Vermonta, Lihi, izneo je da æe još mnogo godina Sjedinjene Države morati da troše znatna sredstva, pošto se trenutna neprijateljstva okonèaju: ”Sledeæih desetak dana, širom sveta æe se pratiti šta se dogaða. Više me zanima da li æe se sledeæe decenije umanjiti rešenost, jer æe taj svet nastaviti da prati sve što uradimo iduæih deset godina. A uspeh cele operacije æe zavisiti od naèina na koji je sprovedemo. Za to æe biti potrebni veliki troškovi.”

Dolazak u Sekretarijat za odbranu oznaèava promenu u predsednikovim javnim pojavljivanjima, pošto rat traje veæ skoro dve nedelje. Prvih nekoliko dana, predsednik se nije mnogo pojavljivao u javnosti, pa su vojne starešine davale izjave. Sada je predsednik Buš rešio da se ponovo pojavljuje u javnosti sa dogaðajima koji imaju za cilj da osvoji podršku za politiku prema Bagdadu, i govorima pažljivo uravnoteženim da bi ubedio amerièki narod, dok istovremeno upozorava da bi sukob u Iraku mogao da potraje i da neæe biti ni malo lak.

XS
SM
MD
LG