Linkovi

Sadam Husein najavljuje pobedu - 2003-03-24


U govoru na Iraèkoj televiziji Sadam Husein je apelovao na narod da se odupre koalicionim snagama i obeæao sigurnu pobedu onih koji - kako je rekao - veruju u Boga. On je pomenuo nekoliko iraèkih gradova gde se vode borbe i vrši bombardovanje, rekavši da iraèke snage svakodnevno nanose neprijatelju teške gubitke. Profesor politièkih nauka na Kairskom univerzitetu Mohamed Kamal smatra da je cilj Huseinovog govora bio da se svetu pokaže da on još uvek drži vlast u svojim rukama i da uživa podršku vojske i naroda.

”Sadamov govor treba da potvrdi da je živ, da je na vlasti, da lanac komande nije poremeæen. To takodje dokazuje da iraèka armija pruža otpor amerièkim snagama.“

Prema predsedniku Bušu, koalicione snage pokušavaju da stanu na kraj režimu Sadama Huseina, unište iraèku vojnu komandu i kontrolne centre i - oslobde iraèki narod. Bivši egipatski general, sada na èelu kairskog Centra za politièke i strategijske studije ”Al Ahram“ Mohamed Kadri Said smatra da Sadamov govor i borbe o kojima se izveštava pokazuju da nema razloga za verovanje da æe Sadama Huseina sa vlasti svrgnuti njegov narod. A što duže borbe budu trajale, to æe biti oštriji protesti u arapskom setu, dodaje on:

”Mislim da je ideja da Iraèani nisu lojalni Sadamu ili da æe izvršiti vojni udar protiv njega -- zaboravljena. Ovo je nova situacija koja æe, po mom mišljenju, još više potpiriti uliène porteste.“

Sadam Husein se u svom govoru stalno pozivao na Boga ponavljajuæi da æe oni koji se budu borili biti nagradjeni odlaskom u raj gde æe ih sam Bog pozdraviti. Struènjak za islamski fundamentalizam u centru ”Al Ahram,“ Hala Mustafa, smatra da je uprkos svom bodrenju, govor iraèkog predsednika pokazao da je on svestan da je suoèen sa sigurnim porazom; i da se nada da æe apelujuæi na versku stranu Iraèana i muslimana širom arapskog sveta podstaæi veæi vojni otpor.

”Tu vrstu retorike Sadam Husein je koristio i u prvom zalivskom ratu. Mislim da je uobièajeno u arapskom svetu da se pribegava Islamu kao poslednjoj liniji odbrane, u pokušaju da se radikalizuje verski momenat u stavi u službu politièkih ciljeva. Jer, na Bliskom istoku i drugde u arapskom, muslimanskom svetu, ljude je mnogo lakše mobilizovati preko vere.“

Hala Mustafa je takodje izjavila da Iraèani ne uživaju mnoge slobode i da se neki od njih suprotstavljaju koalicinom snagama iz straha od sigurne smrti koja ih èeka od strane iraèke vojske ukoliko to ne uèine.

XS
SM
MD
LG