Linkovi

Prvi amerièki gubici u Iraku - 2003-03-24


Iraèka televizja je juèe prikazala ispitivanje amerièkih vojnika, od kojih je zahtevano da kažu svoja imena i gradove odakle su. Na zahtev Pentagona, amerièke televizijske mreže su se prvo uzdržavale da prikažu te uznemirujuæe snimke, ali su oni kasnije emitovani preko televizijske mreže El Džezira. Do toga je došlo nakon izveštaja da su amerièki Marinci i vojnici ubijeni, odnosno da su nestali u akciji, posle sukoba sa iraèkim snagama u okolini grada Nasirije, koji se nalazi na obalama reke Eufrat i kroz koga ide put za Bagdad.

General-pukovnik amerièkih snaga, Džon Abizaid, saopštio je da je amerièki konvoj za snabdevanje upao u zamku iraèkih snaga, za vreme nekih od najtežih okršaja od poèetka rata: “Taèno je da je nestalo 12 vojnika, za koje ne znamo gde su. Neki od njih su, verujem, prikazani na iraèkoj televiziji.”

Na iraèkoj televiziji su prikazani i snimci, za koje zvaniènici amerièkog sekretarijata za odbranu veruju da pokazuju, tela nekoliko mrtvih Amerièkih vojnika, u jednoj iraèkoj mrtvaènici. Neka od tela imaju rane na glavi, što bi moglo da znaèi da su pogubljeni, a ne da su ubijeni tokom razmene vatre.

U kratkom juèerašnjem obraæanju novinarima, predsednik Buš je zahtevao da se Irak pridržava Ženevske konvencije, u vezi sa tretmanom ratnih zarobljenika, kao što to èine SAD u vezi sa zarobljenim Iraèanima: “Oèekujem da æe se prema ratnim zarobljenicima postupati humano. Kao što se i mi ponašamo humano prema zarobljenima. Ako to ne bude sluèaj, oni koju budu maltretirali zarobljenike biæe tretirani kao ratni zloèinci.”

Pošto je 3-æa pešadijska divizija saopštila da se nalazi na smao dan marša od Bagdada, predsednik Buš je rekao da Sadam Husein postepeno gubi kontrolu nad Irakom.

Meðutim, dok se bombardovanje Bagdada nastavlja, a linije fronta se pomeraju sve bliže ka iraèkoj prestonici, komandanti koalicije èekaju da vide hoæe li im se suprotstaviti bolje opremljeni i obuèeni pripadnici Republikanske garde ili æe se i oni predati kao što su veæ uèinile hiljade pripadnika regularnih iraèkih jedinica.

Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, uèestvovao je juèe u tri televizijske emisije, u kojima je naveo da je samo pitanje vremena pre nego što ceo Irak bude pod kontrolom saveznika: “Vojne snage u nekom trenutku, koje se boje Sadama Huseina i njegove klike, u nekom trenutku njoihov strah od njega æe biti mnogo manji nego njihov strah od nas i oni æe poèeti da se predaju. Kako i kada æe se to dogoditi i koliko treba èekati i kada æe kap prepuniti èašu, ne znam, to niko ne zna. Ali ono što jeste sigurno to je da je Sadam Husein gotov i da æe u toj zemlji biti drugaèija vlada.”

Dok sve više Iraèana pada u ruke snaga koalicije, predsednik Buš je najavio da velike kolièine humanitarne pomoæi treba da krenu prema osloboðenim delovima južnog Iraka, u narednih 36 sati.

XS
SM
MD
LG