Linkovi

Mapa mira za Bliski istok - 2003-03-24


Kao što je predsednik Džordž Buš rekao, sada je pravi trenutak da poène da se radi na miru izmeðu Izraelaca i Palestinaca. Posle nedavnih izbora, podsetio je amerièki predsednik, “Izrael ima novu vladu, a Palestinska uprava je uvela novi položaj premijera”. Ali, kao što je predsednik Buš naglasio, “da bi bio verodostojan i odgovoran partner, novi palestinski premijer mora imati stvarnu vlast”. Predsednik Buš je u govoru koji je održao juna prošle godine pomenuo dan kada æe dve države, Izrael i Palestina, živeti jedna pored druge u miru i bezbednosti. Tada je pozvao sve na Bliskom istoku da se okanu stare mržnje i prihvate svoje obaveze. “Palestinska država”, rekao je predsednik Buš, “mora da bude reformisana i miroljubiva i demokratska zemlja koja æe se zauvek odreæi upotrebe terora. Vlada Izraela, kada prestane opasnost od terorizma i poveæa se bezbednost, mora da preduzme konkretne korake i podrži uspostavljanje jedne održive i verodostojne palestinske države i što pre preduzme izradu sporazuma o konaènom statusu. Dok se bude napredovalo prema miru, mora da se prekine izgradnja izraelskih naselja na okupiranoj teritoriji. A arapske zemlje moraju da se suprotstave terorizmu, podrže stvaranje miroljubive i demokratske Palestine i jasno saopšte da æe živeti sa Izraelom u miru.” Sjedinjene Države veæ nekoliko meseci saraðuju sa Rusijom, Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama na izradi takozvane “putne mape mira”. Tim planom æe se odrediti redosled poteza koji treba da dovedu do nezavisne, demokratske palestinske države koja æe živeti u miru sa Izraelom. Kao što je predsednik Buš rekao, Sjedinjene Države veruju da “svi narodi na Bliskom istoku - Arapi isto kao i Izraelci - zaslužuju da žive dostojanstveno, pod slobodnom i poštenom vlašæu. Sjedinjene Države veruju da æe ljudi koji žive slobodno pre odbaciti gorèinu, slepu mržnju i teror i da je mnogo verovatnije da æe usmeriti svoju energiju ka pomirenju, reformi i razvoju.” U izraelsko-palestinskom sukobu ni za jednu stranu ne može biti mira, rekao je predsednik Buš, “ukoliko za obe nema slobode... Sada obe strane moraju krenuti tim putem, korak po korak. A Amerika æe biti aktivni partner svake od strana koja teži istinskom miru”.

XS
SM
MD
LG