Linkovi

Saveznièke snage doprle sto šezdeset kilometara od Bagdada - 2003-03-23


Arapska satelitska te -ve mreža Al-Džazira je prikazala, kako je navela, intervjue sa zarobljenim amerièkim vojnicima. Zarobljenici su govorili na engleskom jeziku sa amerièkim akcentom. Prikazana su takodje tela u amerièkim vojnim uniformama u jednoj mrtvaènici. Neke od tih snimaka je prikazala i amerièka te-ve mreža Si-bi-es tokom intervjua sa sekretarom za odbranu Donaldom Ramsfeldom. Ramsfeld je naveo da su neki amerièki vojnici nestali u Iraku i upozorio je iraèke vlasti da ne eksploatišu zarobljavanje ni jednog saveznièkog vojnika.

“ U Ženevskoj konvenciji se ukazuje da fotografisanje, dovodjenje u nepriliku ili ponižavanje rartnih zarobljenika nije dozvoljeno. Ukoliko se dogodi da amerièki ili drugi koalicioni vojnici budu zarobljeni, Ženevskom konvencijom je odredjeno kako da se sa njima postupa . “ Što se tièe samih borbi, amerièke i britanske snage su prevalile dve treæine puta od Kuvajta do Bagdada od koga ih sada deli samo sto šezdeset kilometara. Najdramatiènije je napredovala amerièka treæa peæadijska divizija koja se kreæe dolinom reke Eufrat put Bagdada. Napredovanje je ,medjutim, donekle usporeno zbog izveštaja o borbama u šiitskom svetom gradu Nadžafu i gradu Nasiriji na obali Eufrata. Koalicione snage su naišle na dzepore otpora u južnom Iraku, naroèito na napade u gerilskom stilu u luèkom gradu Um Kasr. Pentagon tvrdi da se vojna kampanja u Iraku odvija po planu , uprkos mestimiènom otporu. Naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružnih snaga general Rièard Majers je bio uzdržan u intervjuu te-ve mreži Foks.

“Smatram da ima onih koji su preterano optimistièni. Ono što su zapazili je - po mom mišljenju - zaprepašæujuæi broj milja koje smo prešli u Iraku. Mi smatramo da se držimo našeg plana i odredjenog vremena. Nije reè o dalekom predvidjanju. Uslovi æe postati mnogo teži. Svako ko smatra da æe se rat okonèati brzo i lako- greši. Po mom mišljenju, dosadašnji rat nije bio brz i lak.“ Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je ukazao u intervjuu te-ve mreži En-bi-si da se amerièke snage pripremaju za moguæi žešæi otpor Revolucionarne garde kada se približe Bagdadu. “Postoji moguænost da koalicione snage tokom napredovanja iz južnog , severnog i zapadnog pravca naidju na poveæan otpor . Sa druge strane, ishod je jasan. Nema sumnje da je režim gotov, da je s njim svršeno.“ Amerièki zvaniènici su odbacili tvrdnju iraèke vlade da su dvojica koalicionih pilota bila prinudjena da iskoèe padobranom iz svog aviona iznad Bagdada. General Majers je naglasio da su svi koalicioni avioni na broju. Opšti uspeh napredovanja koalicionih snaga put Bagdada narušila su dva incidenta. Britanski predstavnici su potvrdili da je jedna amerièka raketa klase “patriot“ pogrešno oborila jedan britanski avion u Kuvajtu blizu granice sa Irakom. Takodje u Kuvajtu, jedan amerièki vojnik je osumnjièen za napad ruènom granatom na svoje drugove. U napadu je ubijen jedan amerièki vojnik a preko deset ranjeno. Amerièki vojni funkcioneri istražuju uzrok tog incidenta.

XS
SM
MD
LG