Linkovi

Pentagon je saopštio da se rat u Iraku odvija po planu - 2003-03-23


Nekoliko amerièkih vojnika je nestalo u borbama u južnom Iraku. No, naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga general Rièard Majers je osporio tvrdnju iraèke vlade da je jedan saveznièki avion oboren iznad Bagdada i da su èlanovi posade možda iskoèili padobranima u reku Tigar. “Koliko je nama poznato, svi avioni su, kako je raportirano, bezbedni . Smatramo da ni jedan pilot nije iskoèio padobranom u tu reku ili bilo gde u Iraku.“ General Majers je ukazao u intervjuu te-ve mreži Foks da se rat odvija glatko za koalicione snage , koje su doprle sto šezdeset kilometara od Bagdada uz minimalne gubitke. General Majers je,medjutim, predvideo da bi iraèki otpor mogao znatno da oteža ratne uslove. “To nije daleko predvidjanje. Uslovi æe postati mnogo teži. Svako ko misli da æe se rat okonèati brzo i lako -greši.“ Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je istakao u intervjuu te-ve mreži En-bi-si da je nemoguæe predvideti koliko æe rat trajati i koliko života æe biti izgubljeno. ”Nije poznato koliko æe rat trajati . Nije poznato koliki æe biti ljudski gubici. To je sve što se može reæi. “ General Majers istièe da je teško reæi da li Sadam Husein još uvek drži pod èvrstom kontrolom iraèku vojsku. Sekeretar za odbranu Ramsfeld se nada , iako su izgledi mali, da æe se Sadam predati pre intenziviranja borbi. “Ne znam. Nadam se da æe on da se preda. Time bi se spasli ljudski životi. Smatram da do toga verovatno neæe doæi. ” U medjuvremenu, koalicioni avioni su bacili letke iznad Iraka sa novim bezbednosnim uputstvima civilima. Civili se podstièu da ostanu u svojim domovima i podalje od vojnih zgrada.

XS
SM
MD
LG