Linkovi

Iraèki glasovi slobode - 2003-03-23


Za hiljade izgnanih Iraèana, zbacivanje režima Sadama Huseina u Iraku, predstavlja ispunjenje dugo - godišnjih želja. Sajed Mustafa al - Kazvini bio je dete kada je 1968. godine njegova porodica morala da pobegne pred iraèkom tajnom policijom. Sada se al - Kazvini nalazi na èelu Islamskog obrazovnog centra u okrugu Orindž u Kaliforniji. Ne može da doèeka dan kada æe Irak biti osloboðen tiranije. Kako je rekao : ” Nadam se novom Iraku, zasnovanom na poštovanju ljudskih prava i demokratiji. “ ... Izgnani iraèki novinar, Ahmad al - Rikabi, rekao je da bi kraj Sadama Huseina doprineo stvaranju Iraka : ” u kojem može da se putuje, piše, i izrazi mišljenje o vladi ili bilo kojoj temi. Jedva èeka da razgovara sa predsednikom slobodnog Iraka. Kako je rekao : ” Predviðam da æe mediji biti èuvar demokratije. “ ... Irak bez Sadama Huseina znaèi slobodu veroispovesti sa Sajeda Abdula Maðida al - Hoija - izuzetno pobožnog Muslimana. Prema njemu : ” Sadam Huseina je zloupotrebio i prekršio sve odredbe Kurana. Napao je Arape, Kurde, Sunite, Šiite, Turkmene i druge. Sadam Husein nije pobožan. “ Al-Hoi je dodao da Iraèani treba ponovo da budu slobodni da bi sledili veru. “ ... Safija Taleb al - Suhail iznela je da žene stradaju pod režimom Sadama Huseina. ” Iraèki režim zapošljava ljude koji su plaæeni da siluju žene, ” rekla je ona. Silovanje je samo jedan od brojnih naèina muèenja iraèkih žena. Safija se priseæa ubistva oca, demokratskog opozicionog voðe koga je 1994. u Bejrutu ubio iraèki agent. Dodala je da je sazrelo vreme da Iraèani i Iraèanke konaèno budu osloboðeni straha. ... Jedna od jedinica zaduženih za ubijanje napala je Sadika al - Mosavija, ali je on nekako uspeo da preživi. ” Sada želim da se vratim, ” rekao je al-Mosavi i nastavio : ” i to ne sa oružjem da bih nekoga ubio veæ sa perom u ruci da bih pokušao da dospem do razuma Iraèana i poduèim ih. “ U Iraku ima još mnogih muškaraca i žena koje su spremni da èine dobra dela. Zajedno, i uz pomoæ Sjedinjenih Država i koalicionih saveznika, u Iraku može da se izgradi : slobodno, demokratsko i napredno društvo.

XS
SM
MD
LG