Linkovi

Nastavlja se žestoko bombardovanje Bagdada - 2003-03-22


Sjedinjenim Državama predvodjena koalicija zapoèela je obimna razorna bombardovanja ciljeva u Iraku, u kojima se postepeno uništavaju sve važnije zgrade u Bagdadu, ali i u drugim delovima zemlje. U medjuvremenu, dva amerièka marinca pala su kao prve žrtve u borbama, dok amerièke i britanske snage napreduju ka glavnom gradu. Saradnik Glasa Amerike Nik Simion opisuje dogadjaje proteklog dana i kaže kako ima indikacija da je iraèko rukovodstvo u rasulu.

Tokom protekle noæi Bagdadom su odjekivale žestoke detonacije bombi, a ogromne vatrene lopte i stubovi dima dizali su se ka noænom nebu. Naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers, objavio je poèetak kampanje vazdušnih napada koja bi trebalo da, kako je rekao, ”šokira i zapanji:“

”Koalicione snage zapoèele su masovnu vazdušnu kampanju širom Iraka. Tokom narednih sati biæe napadnuto nekoliko stotina vojnih ciljeva.“

Napadi su zapoèeli u 9 sati uveèe, po lokalnom vremenu, a predvodili su ih teški bombarderi tipa B-52 koji su poleteli iz Britanije natovareni stotinama bombi sa precizni navodjenjem. U televizijskim snimcima uživo iz Bagdada videlo se kako glavne zgrade gutaju eksplozije i požari. Ali gradsko osvetljenje se nije gasilo, što možda nagoveštava da je u bombardovanju namerno izbegavana civilna infrastruktura kako bi se ogranièila kolateralna šteta. Eksplozije su se èule i u gradovima Kirkuku i Mosulu, na severu Iraka. Istovremeno, na hiljade vojnika amerièkih i britanskih kopnenih snaga približava se Bagdadu, osiguravajuæi usput nalazišta nafte na jugu:

”Naše kopnene snage ušle su blizu 160 kilometara duboko unutar Iraka.“

Pošto su samo povremeno nailazile na iraèki otpor, general Mejers je uputio sledeæu direktnu poruku iraèkim oružanim snagama:

”Pozivam vas najsnažnijim moguæim reèima: uèinite èasnu stvar, prestanite da se borite kako biste mogli da doživite život u slobodnom Iraku.“

Sve više iraèkih vojnika se predaje. Dopisnica Glasa Amerike Debora Blok, koja je ušla u Irak zajedno sa koalicionim snagama, izveštava da su vojnici naišli na topao doèek kada su prešli granicu:

”Bilo je ljudi koji su izvikivali ”dobrodošla Amerika,“ mahali nam i pokazivali palèeve podignute uvis. Drugi su nas samo radoznalo posmatrali.“

Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld saopštio je da ne zna da li Sadam Husein još uvek ima kontrolu, ali da razgovori na visokom nivou izmedju amerièkih i iraèkih komandanata nisu ubedili iraèko vodjstvo da preda vlast:

”Da li postoji kontakt izmedju koalicionih i iraèkih snaga? Odgovor glasi - sasvim sigurno. Bilo ih je i proteklih nekoliko nedelja, a sada su uèestali. Ali najèešæe se odnose na neku odredjenu jedinicu.“

Jedan visoki amerièki funkcioner izjavio je da amerièke obaveštajne službe uoèavaju znake konfuzije i rasula unutar režima Sadama Huseina, pa je rekao za Glas Amerike da se ne zna pouzdano da li je iraèki lider još uvek živ. O tome je govorio i predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer:

Ima raznih glasina o tome šta se dogodilo sa Sadamom Huseinom i njegovim sinovima, ali nema konkretnih èinjenica.“

U èetvrtak su bombe koalicionih snaga pogodile jedan kompleks zgrada u kome je, kako se veruje, iraèki lider održavao sastanak sa najvišim saradnicima. Kao znak da Bagdad nije zadovoljan kako se rat odvija, možda može da posluži podatak da je ekipi CNN-a, jedne od malobrojnih zapadnih televizijskih mreža koje imaju izveštaèe u Iraku, naredjeno da napusti zemlju. Tokom Zalivskog rata, pre 12 godina, CNN-u je sve vreme bilo dozvoljeno da emituje izveštaje iz Bagdada.

XS
SM
MD
LG