Linkovi

SAD uvoide strožije mere bezbednosti - 2003-03-22


Stepen pripravnosti na teror je sada narandžasti, što oznaèava visoku opasnost od teroristièkih napada. Sekretar za unutrašnju bezbednost Tom Ridž je naredio da se pojaèaju mere bezbednosti na amerièkim granicama, aerodromima i u lukama, pretpostavljajuæi da se opasnost od terorizma poveæala - otkako se Sjedinjene Države povele rat sa Irakom. Bezbednost se takoðe pojaèava u hemijskim i nuklearnim pogonima, a od guvernera svih saveznih država se traži da u sluèaju potrebe rasporede trupe Nacionalne garde da pomognu lokalnoj policiji. Tom Ridž je ukazao da bi teroristièka pretnja mogla da se ispolji na mnogo naèina.

“I dok su Al kaida i oni koji saoseæaju sa njenim ciljevima i dalje glavna opasnost, iraèki državni agenti, organizacije koje se bore za iraèke ciljeve, regionalne ekstremistièke organizacije i ad hok grupe ili nezadovoljni pojedinci, mogu da iskoriste ovaj trenutak da izvedu teroristièke napade na Sjedinjene Države i naše interese, bilo ovde bilo u inostranstvu.”

Struènjaci za kontraterorizam ukazuju da invazija koju su povele Sjedinjene Države mogla da bude razlog za mnoge pritajene teroriste - da napadnu amerièke ciljeve.

“Ako neka teroristièka organizacija bude mogla da izvede ovde napad, svakako æe to i pokušati.”

To smatra Rièard Klark, bivši zvaniènik Saveta za nacionalnu bezbednost koji je radio na kontrateroristièkim problemima u administracijama i sadašnjeg predsednika Buša i predsednika Klintona. Klark je na programu “Ove nedelje” televizijske mreže ABC ustvrdio da Federalni istražni biro i druge agencije možda neæe moæi da nadgledaju svakog osumnjièenog za veze sa teroristièkim organizacijama.

“Po definiciji, mi ne znamo ništa o pritajenim teroristièkim æelijama. Federalni istražni biro sada prati neke ljude u Sjedinjenim Državama, nadzire ih. Ali tu bi moglo da bude grupa za koje ne znamo.”

Federalni istražni biro planira da mobiliše do pet hiljada agenata koji æe štititi od moguæih teroristièkih napada zbog rata sa Irakom i pratiti hiljade Iraèana koji žive u Sjedinjenim Državama. Pojedini struènjaci za terorizam veruju da su Sjedinjene Države blizu rasturanja voðstva “Al kaide”, najveæim delom zahvaljujuæi nedavnom hapšenju u Pakistanu operativnog šefa te organizacije, Halida Šeika Muhameda. Meðutim, bivši zvaniènik Saveta za nacionalnu bezbednost Rièard Klark ukazuje da se “Al kaida” priprema za - kako je rekao - “odgajanje novih voða”, dodajuæi da je problematièna tvrdnja da je “Al kaidi” nedavnim hapšenjima zadat smrtni udarac.

“Hiljade ljudi su tokom protekle decenije prošle kroz Al kaidine logore za obuku u Avganistanu. Ti ljudi su sada rasuti po celom svetu, a biæe i novih regruta. To znaèi da nismo završili sa Al kaidom.”

Još jedan struènjak za terorizam, Nil Livingston, veruje da je “Alkaida” i dalje opasna, jer ima nešto da dokaže svetu povodom ovih najnovijih hapšenja.

“Rekao bih da æe Al kaida upravo sada biti nestrpljiva da dokaže da je još aktivna, uprkos tome što je teško pogoðena ovim hapšenjem. Tako æe oni pokušavati da izvedu negde nekakve napade da bi rekli pogledajte, još smo živi, još smo tu i još treba ozbiljno da raèunate sa nama.”

Predsednik Buš je o opasnosti od terorizma govorio u ponedeljak, upozorivši da Sjedinjene Države neæe dozvoliti da ih uznemiravaju - kako se izrazio - “protuve i ubice”.

XS
SM
MD
LG