Linkovi

Stanje ljudskih prava u Iraku zabrinjava UN - 2003-03-22


Visoki komesar UN za ljudska prava Seržo Vijera De Melo saopštio je da ukoliko odluèe da beže iz rata, izbeglicama mora da se obezbede adekvatan smeštaj, hrana i lekovi. Takodje mora da se poštuje medjunarodno humanitarno pravo, za civile i vojnike u Iraku. De Melo dodaje da æe poslati visoke zvaniènike UN u Jordan, a možda i u Iran èim to bude izvodljivo, kako bi pratili situaciju na tlu i osigurali da su prava, kako civila tako i vojnika, poštuju.

Iraèki ministar za informisanje Mohamed Saed Al Sahaf nagovestio je da ni jedan zarobljeni amerièki ili britanski vojnik možda neæe biti tretiran kao ratni zarobljenik po ženevskoj konvenciji, nazivajuæi saveznièke vojnike ”plaæenicima i ratnim zloèincima“ i rekavši da na njih ne bi trebalo da se primenjuje madjunarodno pravo.

Govoreæi u petak na konferenciji o ljudskim pravima u Ženevi, De Melo je izjavio da je rat u Iraku ozbiljno pitanje borcima za ljudska prava.

”Ne sme da bude napada na civile i svi napori treba da budu napravljeni tako da umanje sluèajna ranjavanja i pogibije civila. Bolesne i ranjene treba zbrinuti, bez obzira na to da li su borci ili nisu. Treba zaštititi manjine, zabraniti maltretiranja pripadnika sekti. Humanitarni radnici moraju da imaju pristup onima koji pate i sami moraju da budu zaštiæeni.“

Vijera de Melo je saopštio da se nada da æe se ugrožavanje ljudskih prava koje su Iraèani izdržali - uskoro završiti.

”Za dve decenije, narod Iraka, koji može da bude ponosan na svoju dugu i bogatu istoriju, pretrpeo je mnogo toga - ratove, unutrašnje sukobe, ekonomske sankcije i uskraæivanje mnogih prava. Možemo samo da oseæamo valiku solidarnost sa Iraèanima i da se nadamo da æe se njihove patnje uskoro okonèati.“

Vijera de Melo je takodje upozorio da se ne koristi muèenje i da se ljudi ne hapse proizvoljno.

Akitivsti za ljudska prava su izrazili strahovanja zbog moguæih represalija do kojih bi moglo da dodje izmedju pristalica iraèkog predsednika Sadama Huseina i pripadnika kurdske i šiitske zajednice.

XS
SM
MD
LG