Linkovi

Amerièka štampa o ratu - 2003-03-21


Amerièka štampa nastavlja da izražava razlièita mišljenja u vezi sa ratom u Iraku. Neki listovi izražavaju uverenost u pobedu i ispravnost razloga za rat. Drugi govore o podršci trupama, ali uz duboke sumnje u rat i njegove posledice, dok treæi žale zbog neuspeha da se kriza reši diplomatskim putem. De Moin Redžister - list iz države Ajova, rat definiše kao rat predsednika Buša.

Ni jedan rat u amerièkoj istoriji nije bio takav proizvod èvrstine i odluènosti jednog èoveka kao što je to sluèaj sa ovim ratom. Tako je zapoèeo rat gospodina Buša. Ma koliko se Amerikanci divili hrabrosti muškaraca i žena èiji su životi ugroženi. Moramo da odamo priznanje predsedniku Bušu za nepokolebljivu odluènost.

Fresno Bi Ekspres iz Kalifornije izražava nedoumice mnogih.

Predsednik Buš je bacio istorijsku kocku. Još jednom je poslao Ameriku u rat. Medjutim, ovaj rat je razlièit. Na ovaj rat nismo prisiljeni, veæ smo ga izabrali protiv režima koji je odbio da se razoruža. Kakve god da su sumnje, svi Amerikanci sada upuæuju svoj nade i molitve oružanim snagama koje je predsednik poslao u rat.

”Post end Karijer“ iz Èarlstona u Južnoj Karolini, navode: ”Uzimajuæi u obzir tvrdoglavi prkos Sadam Huseina, bilo je neizbežno je da se iraèki lider razoruža i svrgne sa vlasti“. Medjutim, još uvek neubedjeni San Fransisko Kronikl u Kaliforniji piše:

Amerikanci koji su koji su dovodili u pitanje neophodnost ili moralnnost preventivne invazije na Irak - medju kojima smo i mi sami - sada se suoèavaju sa novom realnošæu. Predsednik Buš je poslao snage u rat, uprkos rezervisanosti mnogih Amerikanaca i protivljenju Saveta bezbednosti koji bi takvu odluku spreèio, da je imao priliku.

Medju tri najuticajnija dnevnika, Njujork Tajma navodi:

Odavde nije bilo moguæe èuti zvuke rata. Naš posao ovde nije tako jasan, kao što je posao vojnika. Sada kada je rat poèeo, èak i oni koji su se snažno protivili, naæi æe se u èudnoj poziciji da se nadaju onome èemu se nada i predsednik: brzoj, odluèènom rešenju sa što je manje krvi moguæe.

Vašington Post piše:

Èak i da operacije ne krenu glatko ili brzo, one moraju da idu napred. Sadam Husein veæ dve decenije preti svojim susedima i Sjedinjenim državama da æe krenuti u rat i upotrebiti oružje za masovno uništenje. Ovaj rat treba da stane na kraj najveæoj pretnji miru na Bliskom Istoku.

Boston Gloub se nada minimalnim civilnim žrtvama.

Poèetna paljba - ogranièeni napad u zoru na strateške mete u Bagdadu, bila je usmerena na iraèko voðstvo, što je adekvatan cilj, a ne na nedužne Iraèane. Ovaj napad bi trebalo da bude samo prethodnica ostalih napada sa ciljem da broj civilnih žrtava svede na najmanju meru.

XS
SM
MD
LG