Linkovi

Crveni krst apeluje za zaštitu civila u Iraku - 2003-03-21


Medjunarodni komitet Crvenog krsta u Ženevi apelovao je na vojnike u Iraku da štite civile i zarobljenike. Kako navodi dopisnica Glasa Amerike iz Ženeve Dejl Gavlak, Crveni krst i sestrinska Federacija Crvenog krsta i Društava crvenog polumeseca založili su se za novèanu pomoæ Iraku od preko dvesta trideset pet miliona dolara.

Medjunarodni crveni krst je predoèio da se ratna pravila sadržana u ženevskim konvencijama moraju poštovati u Iraku. Šef operacija Crvenog krsta Pijer Kreenbel je ukazao da se ženevskim konvencijama zabranjuju direktni napadi na civile i zahteva od zaraæenih strana da preduzmu svaku meru predostrožnosti da bi se civili poštedeli.

”Mora se preduzeti svaka mera da se izbegnu nepotrebne patnje ciivila, izlišna ranjavanja i upotreba nekih vrsta oružja.U napadima se mora praviti razlika izmedju civilnih i vojnih objekata i ciljeva. Što se tièe ljudskih štitova, medjunarodno pravo zabranjuje izlaganje civila pretnji napadima time što æe biti stavljeni na lokacije potencijalnih vojnih meta.“

Ženevskim konvencijama je takodje ugovoreno da se ranjenici i ratni zarobljenici štite i leèe. Upotreba hemijskog i biološkog oružja je zabranjena. Suprotno Ujedinjenim nacijama i drugim humanitarnim agencijama, Crveni krst æe zadržati svoje osoblje u Iraku tokom rata. Radnici Medjunarodnog crvenog krsta æe saradjivati sa lokalnim radnicima Crvenog krsta u pružanju lekarske pomoæi ranjenicima, dostavljanju humanitarnih dobara raseljenima u borbama i hitnim popravkama vodovoda i kanalizacije u Iraku. Pijer Kreenbel je ukazao da se neutralnost Crvenog krsta, kao glavne organizacije koja pruža te usluge, mora poštovati. Kreenbel je izvestio da osoblje Crnenog krsta u Bagdadu i severnom Iraku uspeva da obavlja svoj rad.

U medjuvremenu, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Rud Lubers je uputio hitan apel susedima Iraka da drže svoje granice otvorenim za one koji beže od borbi. Predstavnik UNHCR-a Kris Janovski je naveo da je UNHCR takodje zatražio od vlada u susedstvu Iraka da dozvole medjunarodnim humanitarnim organizacijama pristup u pograniène oblasti.

”Kada izbije konflikt vlade su èesto nervozne. One su nervozne i restriktivne u pogledu pristupa graniènim zonama. Nama je taj pristup potreban. Želimo da osiguramo da ljudi ne budu vraæeni i da budemo u moguænosti da pomognemo i njima i vladama.“

UNHCR je saopštio da mu je pred rat bilo dozvoljeno da dostavi šatore i druge potrepštine, osim hrane, u Iran, Tursku, Jordan i Siriju u okviru pomoæi izbeglicama. No, prema istom saopštenju, Kuvajt i Saudijska Arabija su zatvorili svoje granice iraèkim izbleglicama.

XS
SM
MD
LG