Linkovi

Pad Sadama Huseina “neizbežan“ - 2003-03-21


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je saopštio da su amerièki zvaniènici u kontaktu sa liènostima u iraèkom vodjstvu kroz razne kanale u nastojanju da ih uvere da je pad Sadama Huseina “neizbežan“ i da ne bi trebalo da se odupiru koalicionim snagama Državni sekretar Kolin Pauel nije naveo ništa odredjeno o kontaktima . Ukazao je ,medjutim, da postoje otvoreni kanali u Bagdadu i da se poruke prenose preko treæe strane da bi se vodeæe iraèke liènosti uedile da je promena režima i “oslobodjenje“ Iraka na pragu ,te æe protivljenje koalicionim snagama sa amerièkim na èelu dovesti samo do nepotrebnih žrtava i materijalne štete. “Promena je sada neizbežna. Koalicione snage dejstvuju veoma dobro. Operacija se , po mom mišljenju, odvija na fini naèin. I-da bi se spreèio dalji gubitak života , bilo bi mudro da iraèki lideri shvate da je kucnuo njihov poslednji èas i da æe se to dogoditi.“ Pauel je takodje predoèio da je potrebno da se povedu hitni razgovori sa turskim liderima da bi se rašèistila pitanja zbog kojih su amerièke trupe bile spreèene da upotrebe turski vazdušni prostor za operacije u Iraku, iako je turski parlament odobrio juèe takvu upotrebu. Smatra se da je turska vlada povezala upotrebu vazdušnog prostora sa zahtevom da turske trupe udju u severni Irak da bi spreèile priliv izbeglica preko granice i osujetile napade kurdskih separatistièkih gerilaca. Državni sekretar Pauel je naveo, posle sastanka sa kameronskim predsednikom Polom Bijaom, da ta dva pitanja ne bi trebalo povezivati i da Sjedinjene Države ne vide potrebu da turske trupe udju i Irak. ”U ovom trenutku ne vidimo potrebu za bilo kakav turski upad u severni Irak. Vodimo razgovore sa turskim zvaniènicima da bismo utvrdili da li bi trebalo da preduzmemo planiranje u pogledu humanitarnih potreba do kojih bi moglo doæi duž granice. Medjutim, naše gledište je da bi ta dva pitanja trebalo da budu odvojena. Pridjimo pitanju upotrebe vazdušnog prostora i pridjimo pitanju potrebe da se osigura da ne bude nemira duž tursko-iraèke granice. “ Državni sekretar Pauel je izrazio nadu da æe pitanje upotrebe turskog vazdušnog porstora biti rešeno, ali ukoliko ne bude, Sjedinjene Države æe, kako je ukazao, naæi alternativne aranžmane. Privatno, amerièki funkcioneri su izrazili gnev zbog,ako smatraju, turskog opstrukcionizma u kritiènoj etapi oružanog konflikta.

XS
SM
MD
LG