Linkovi

Britanske trupe  pretrpele prve ljudske gubitke u ratu u Iraku - 2003-03-21


Dok britanski gradjani oplakuuju smrt kraljevskih marinaca premijer Bler je izrazio sauèešæe potodicama poginulih. Prema njegovim reèima, osmorica kraljevskih marinaca su poginula zajedno sa èetvoricom amerièkih vojnika u , po svemu sudeæi, helikopterskom udesu. “To su bili hrabri ljudi koji su znali da se izlažu opasnosti da bismo mi bili bezbedniji i koji su imali hrabrosti da služe svojoj zemlji i širem svetu. Dugujemo im ogromnu zahvalnost i naše misli i molitve su sa njihovim porodicama.“ Premijer Bler je ukazao da se pojavljuju pukotine u vladi iraèkog predsednika Sadama Huseina dok se invazija nastavlja, ali je upozorio da ne bi trebalo oèekivati brzu pobedu. “Ima nagoveštaja dezertiranja , neslahganja i podele na svim nivoima iraèkog režima. Moram vas ,medjutim, upozoriti da æe naše snage naiæi na otpor i da u kampanji ne moraju biti postignuti svi ciljevi preko noæi. Važno je da se to naglasi.“ Premijer Bler je govorio o tome pred novinarima u Briselu gde uèestvuje na samitu Evropske unije. Prema njegovim reèima, Evropa je i dalje podeljena oko rata, ali saglasna o potrebi da se Iraku pruži humanitarna pomoæ ako i kada Sadam Husein bude svrgnut. U medjuvremenu, britanski sekretar za odbranu Džef Hun je izjavio u britanskom parlamentu da su iraèke snage poèele da pale naftna polja u južnom delu Iraka. “Iraèki režim je zapalio jedan broj izvora nafte. Medju stotinama izvora nafte u južnom Iraku do trideset je u plamenu. Glavni cilj naših sadašnjih operacija je da spreèimo takvo, namerno uništavanje i omoguæimo gašenje požara u najskorijem roku. “ Sekretar za odbranu Hun je taodje potvrdio da su britanski kraljevski marinci zauzeli strateški važno poluostrvo Fau da bi spreèili iraèke snage u plavljenju Persijskog zaliva naftom.

XS
SM
MD
LG