Linkovi

Vojni potencijal Iraka - 2003-03-20


Pentagon je procenio da u iraèkim oružanim snagama ima oko trista pedeset hiljada vojnika, ukljuèujuæi šest elitnih divizija Republikanske garde. Èetiri divizije su rasporedjene da štite Sadama Huseina i ostalo iraèko vodjstvo. U svakoj diviziji Republikanske garde ima od deset do petnaest hiljada gardista. Vojni anlitièari oèekuju da æe Republikanska garda pružiti najveæi otpor, kao i da æe se veliki broj redovnih iraèkih vojnika predati u ranim etapama rata.

Britanske i amerièke istraživaèke organizacije procenjuju da iraèke oružane snage raspolažu sa oko dve hiljade starijih tenkova, od kojih veæina potièe iz Sovjetskog Saveza. Iraèani su izgubili veæinu modernih tenkova za vreme Zalivskog rata 1991. U iraèkom arsenalu je oko dve hiljade i èetiri stotine artiljerijskih orudja, ukljuèujuæi samohodno orudje. Tome treba dodati znatnu kolièinu modernog protivtenkovskog oružja sa navodjenjem. Vojni analitièari ukazuju da iraèka vazdušna odbrana ima oko tri hiljade protivavionskih topova i preko osamsto pedeset lansera zemlja-vazduh. Vazduhoplovne snage se sastoje od preko tri stotine borbenih aviona, ukljuèujuæi avione tipa “Miraž F-1“ i sovjetske lovce tipa “Mig. “ Broj iraèkih dalekometnih raketa je i dalje relativno nepoznat. No, u iraèkom arsenalu je još uvek mali broj zabranjenih raketa tipa “Samud 2“ sa dometom do sto osamdeset tri kilometra, kako je utvrdio inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks.

Iraèka vlada je tvrdila da ima sto do sto dvadeset raketa “Samud -2“ pre nego što je poèela da ih uništava shodno naredbi Ujedinjenih nacija. Iraèka vlada je uništila oko sedamdeset takvih raketa pre poèetka rata. Iraèke vojno-pomorske snage su gotovo zastarele i sastoje se od jednog patrolnog broda sa navodeæim raketama i pet patrolnih èamaca. Postrojenja iraèke vojne komande su - kako je izvešteno - u podzemnim bunkerima sa mrežom radara i usavršenom komunikacionom mrežom. Posle dvanaestogodišnjih sankcija Ujedinjenih nacija, iraèka vojna sredstva su iscrpljena i sposobnost iraèke vojske da vodi rat oštro ogranièena, naroèito u poredjenju sa amerièkim i britanskim vojnim snagama.

XS
SM
MD
LG