Linkovi

Pentagon oèekuje predaju nekih iraèkih trupa - 2003-03-19


Postoje znaci da su neke iraèke trupe spremne da se predaju èak pre poèetka oèekivane amerièke invazije. Jedan visoki predstavnik Pentagona, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da postoje nagoveštaji da neke iraèke trupe ne žele da se bore protiv amerièkih snaga i da æe se predati ili možda èak preæi na amerièku stranu. Pomenuti predstavnik nije izneo više detalja o tome i ujedno upozorio da informacije o tome nisu èvrste. Takoðe nije govorio o taènom broju takvih iraèkih vojnika.

No, informacije o moguæoj kapitulaciji iraèkih snaga su usledile nakon sinoænjeg apela amerièkog predsednika Buša na pripadnike iraèke vojske da -- kako se izrazio -- “dejstvuju èasno i zaštite svoju zemlju time što æe dozvoliti miran ulazak koalicionih snaga” u Irak. Predsednik Buš je dalje apelovao na pripadnike iraèkih oružanih snaga i obaveštajnih službi da se ne bore za -- kako je doslovce rekao -- “režim koji umire i ne zavreðuje vaše živote”.

Pentagon je u poslednjih nekoliko nedelja putem razlièitih sredstava -- ukljuèujuæi letke, poruke emitovane putem radija i elektronske poruke i pozive mobilnim telefonima -- apelovao na iraèke vojnike, posebno na komandante, da se ne bore protiv snaga koalicije. U nekim porukama su data uputsva kako iraèki vojnici mogu da signaliziraju da ne žele da se bore. U jednom od letaka, baèenih iznad Iraka, prikazan je tenk pod napadom spreman da uzvrati vatru. U letku se upozorava: “ako budete napadali biæete uništeni”. Na istom letku je takoðe prikazan tenk sa spuštenom cevi i porukom: “oni koji ne budu napadali nemaju èega da se boje”.

Amerièki vojni predstavnici navode da æe moguæi predstojeæi napad SAD, ako i kada poène, biti velikih razmera sa namerom da natera Irak na predaju. Prema istim izvorima, napad æe biti usmereni na vladine i vojne ciljeve i u prvih 48 sati biæe -- kako se navodi -- upotrebljena znatna kolièina oružja. Napad æe biti usredsreðen na Bagdad - rekao je jedan visoki predstavnik Pentagona, koji je takoðe potvrdio da je jedna od kljuènih nepoznanica - reakcija samih Iraèana, bez obzira što æe se voditi raèuna da civilne žrtve budu izbegnute i da prièinjena šteta bude što manja.

XS
SM
MD
LG