Linkovi

Tomas Doneli: Ðinðiæ je bio duboko poštovan u SAD - 2003-03-19


T.D.: Kratkoroèno gledano, dosadašnji progres æe biti prekinut, dok se ne uspostave nova struktura vlasti. Premijer Djindjiæ je bio duboko poštovan u SAD, dok je u samoj zemlji imao dobre radne odnose sa svojim kolegom u Crnoj Gori, Djukanoviæem, a bio je i popularan lider u samoj Srbiji. Niko nije ostvario taj stepen reformi, koje je on postigao. Sve dok neko novi ne preuzme njegovo mesto i dinamiènost, bojim se æe dalji progres biti veoma težak.

B.M.: Da li oèekujete neke kontretne mere podrške amerièke administracije, u jeku pozitivnog komentara državnog sekrtara Kolina Paule o Djindjiæu i Srbiji?

T.D.: SAD su sada usredsredjene na krizu u Iraku, kao i na situaciju u Severnoj Koreji, što adminsitraciju primorava da se istovremeno usredsredi na nekoliko kriznih podruæja, tako da je novonastala situacija u Srbije došla u nesreæno vreme, i nisam siguran u momentalnu spremnost SAD da nešto uèine. Medjutim, atentat na Djindjiæa je podsetnik da bi SAD trebalo da uèine više da se proces politièkih reformi i ekonomske obnove nastavi na Balkanu, posebno u Srbiji. Nadajmo se da æe nakon okonèanja iraèke krize, SAD biti u stanju da posvete veæu pažnju dogadjajima u toj zmelji i da atentat na Djindjiæa predstavlja uznemiravajuæe upozorenje administraciji.

B.M.: Kako æe atentat na Zorana Djindjiæa uticati na dalji razvoj dogadjaja izmedju Srbije i Crne Gore s obzirom na prisne odnose koji su postojali izmedju srbijanskog i crnogorskog premijera?

T.D.: U odnosu izmedju dve republike sada æe nedostajati jedan partner. Oba lidera su saradjivala nastojaæi da usaglase razlike izmedju Srbije i Crne Gore. Medjutim, smræu premijera Djindjiæa stvar bi mogla da izmakne kontroli i postane taèka politièke eksploatacije na obe strane. Ukoliko Crnogorci primete trend u Srbiji ka èvrstorukaškoj vladi, oni bi mogli da reaguju. Istovremeno, ako bi Srbijanci poverovali da bi Crnogorci mogli da nastave da insistiraju ka nezavisnosti, to bi takodje moglo da izazove reagovanje. Nadamo se da æe crnogorski premijer, koji je mudar i razborit lider, nastojati da, ako mogu da kažem, smiri snage na svojoj strani, dok ne nadje sagovornika u Srbiji radi saradnje u obostranom interesu.

B.M.: Da li æe odlazak Djindjiæa sa politièke scene uticati na saradnju Srbije sa Haškim sudom i integraciju u Evropsku uniju?

T.D.: U smislu saradnje sa Haškim sudom, možda bi moglo da dodje do situacije da se saradnja i partnerstvo Srbije sa Haškim sudom dovedu u pitanje, kao i izvodjenje optuženih za ratne zloèine pred lice pravde. Lopta je, ako mogu tako da kažem, u rukama Srbije da bi mogla da potvrdi svoju dobru volju i spremnost na saradnju sa medjunarodnom zajednicom i sa Haškim tribunalom. Evropska unija æe takodje postavljati pitanja. Djindjiæa su poštovali lideri EU, kao što su Solana i drugi, koji se možda sada pitaju šta æe se dogoditi u Srbiji. Oni svakako ispituju moguænosti nastavka dobrih i partnerskih odnosa, ali æe svakako za sada zauzeti stav isèekivanja, oèekujuæi da Srbija izadje iz krize i ostane faktor uinutrašnje i regionalne stabilnosti.

XS
SM
MD
LG