Linkovi

Savet bezbednosti o Iraku - 2003-03-19


Današnja sednica Saveta bezbednosti bila je takoreæi nadrealistièka pošto su predstavnici nekih zemalja èlanica saveta razgovarali o programu za iraèko razoružanje koji -- kako god da se na njega gleda -- više ne postoji.Glavni inspektor U-N-a za oružje Hans Bliks podneo je -- kako je reèeno -- ”radni program“ za verifikaciju iraèkog razoružanja, mada su svi inspektori veæ povuèeni iz Iraka. Amerièki ambasador pri U-N-u Džon Negroponte izjavio je da je takav naèin razmišljanja nerealan: Èinjenica je da æe se situacija na terenu promeniti, a samim tim i priroda zadatka razoružavanja. Razmatrati radni program u ovom trenutku jednostavno je u raskoraku sa stvarnošæu sa kojom smo suoèeni. Ambasador Negroponte je medjutin dodao da æe se takav program možda pokazati korisnim u buduænosti. Predstavnici Rusije, Francuske i Nemaèke su ponovo izneli uverenje da inspekcijama nije dato dovoljno vremena da urode plodom i da je rat, po mišljenju njihovh vlada, nepotreban.

Nemaèki ministar inostranih poslova Joška Fišer prizano je da je povinovanje Iraka zahtevima U-N-a za razoružanje bilo sporo ali, dodao je on, ono se nedavno znatno poboljšalo: Spremnost Iraka je bila manjkava. Irak je bio neodluèan i spor. Savet se slaže s tim. Ali, može li se to ozbiljno smatrati razlogom za rat, sa svim užasnim posledicama koje rat donosi? Ruski ministar inostranih poslova Irog Ivanov ukazao je preko prevodioca da je Rusija podržala SAD posle teroristièkih napada 11. septembra. Dodao je da bi Rusija to ponovo uèinila da je, po mišljenju Moskve, bilo dokaza o ogruženosti Sjedinjenih Država. Da danas imamo istinski neoborive èinjenice koje ukazuju da sa terotorije Iraka vreba direktna pretnja bezbednosti SAD, Rusija bi bez ustezanja bila spremna da pribegne svim sredstvima na rasloplaganju shodno povelji Ujedinjenih nacija da bi se ta pretnja eliminisala. Medjutim, pred Savetom bezbednosti danas nema takvih èinjenica. Predstavnici zemalja èlanica Saveta bezbednosti su takodje razgovarali o potrebi da se savet ujedini u nastojanju da se Iraku pruži humanitarna pomoæ kada topovi zamuknu.

XS
SM
MD
LG