Linkovi

SiCG osudjuju iraèki režim - 2003-03-19


Oèekivali smo, kaže Svilanoviæ, da æe iraèki režim shvatiti svu ozbiljnost situacije i rešenost meðunarodne zajednice da do kraja insistira na doslednom i bezuslovnom izvršavanju meðunarodnih obaveza koje su pred njim stajale i da neæe dovesti do situacije da se upotrebi sila kao poslednje sredstvo. Svilanoviæ je zatim objasnio da je svojim stavom prema Komisiji Ujedinjenih nacija za nadzor i verifikaciju naoružanja u Iraku i Meðunarodnoj agenciji za atomsku energiju, a samim tim i pokušajima da ne izvrši u potpunosti sveobuhvatno i proverljivo razoružanje oružja za masovno uništenje i pružanje relevantnih dokaza o tome, iraèki režim prouzrokovao da se još više ugrozi meðunarodni mir i bezbednost u regionu, èime je odgovoran za sve konsekvence koje mogu da proisteknu.

I pored ovakvog razvoja Srbija i Crna Gora, smatra Svilanoviæ, i dalje je mišljenja da se odnosi u meðunarodnoj zajednici moraju zasnivati na opšte prihvaæenim naèelima i principima meðunarodnog prava.

U Beogradu je inaèe, saopšteno da æe Srbija i Crna Gora veoma brzo postati èlan Savet Evrope. Tu informaciju preneo je predsednik Politièkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Roman Jakiè, koji je doneo pismo Komiteta ministara o prihvatanju obaveza koje nalaže èlanstvo u toj evropskoj organizaciji. U razgovoru sa ministrom inostranih poslova Srbije i Crne Gore Goranom Svilanoviæem, Jakiè je naglasio da je to u ovom trenutku najbolji signal pune podrške nastavku reformi, razvoju demokratije i jaèanju stabilnosti.

Svilanoviæ je podvukao rešenost i spremnost Srbije i Crne Gore da ispunjava prihvaðene obaveze, ukljuèujuæi i obavezu saradnje sa Haškim tribunalom da bismo se u što kraæem roku mogli oseæati ravnopravnim i uvaženim èlanom evropske demokratske porodice nacija.

Roman Jakiè je u razgovoru sa predsednikom Skupštine Srbije i Crne Gore Dragoljubom Miæunoviæem preneo punu podršku i razumevanje Saveta Evrope za uvoðenje vanrednog stanja i sve mere koje su u okviru njega do sada preuzete, naglasio da je brzi prijem Srbije i Crne Gore veoma važan za nastavak demokratizacije i najavio da bi sveèani prijem mogao biti veæ na zasedanju krajem marta, odnosno poèetkom aprila. ”Oèekuje se odgovor organa Srbije i Crne Gore i po informacijama koje imam 26. ovogo meseca mogao bi zasedati Komitet ministara i izdati poziv za èlanstvo, a to znaèi da bi Srbija i Crna Gora mogle biti primljene u èlanstvo Saveta Evrope na sednici koja æe se održati izmeðu 31. marta i 4. aprila,“ rekao je Jakiè.

Predsednik Parlamenta Dragoljub Miæunoviæ potvrdio je da æe on i predsednik državne zajednice Svetozar Maroviæ odmah potpisati dokument o prihvatanju obaveza neophodnih za èlanstvo u Savetu Evrope.

XS
SM
MD
LG