Linkovi

Amerièki uvodnici o preteæem ratu sa Irakom - 2003-03-19


Na poèetku idemo u Teksas, gde list Dallas Morning News iznosi sledeæe gledište o koaliciji protiv Iraka:

”U modi je da se kaže da æe Sjedinjene Države sprovesti to same, bez saveznika i bez legitimiteta. Uz svo dužno poštovanje za drugaèija gledišta, to je apsurdno. 50 hiljada britanskih vojnika na granicama Iraka prilièno je veliko društvo za 250 hiljada amerièkih vojnika. Isto važi za 2 hiljade Australijanaca, 200 Poljaka i na desetine èeških, nemaèkih, rumunskih i slovaèkih pripadnika ABH jedinica. Dok jadikuju zbog odsustva Francuske, Sjedinjene Države bi trebalo da budu zahvalne èvrstim saveznicima koji æe im pomoæi da sprovedu zahteve Saveta bezbednosti za razoružanje.“

U državi Nju Hempšir, list Manchester Union Leader doneo je uvodnik na prvoj strani pod naslovom ”Zašto moramo da se borimo.“

”U roku od nekoliko dana Amerikanci i Amerikanke iæi æe u rat iz istog razloga iz koga je Amerika uvek išla u rat: da bi zaštitili naše slobode i naš naèin života. Da, ovaj rat je drukèiji. Ovo je drukèiji svet. Teroristièki napad na Ameriku 11. septembra 2001. godine, promenio je jednaèinu. Predsednik Buš to shvata i spreman je da se odrekne politièkog kapitala da bi zaštitio našu bezbednost.“

U Ohaju, list Post, koji izlazi u Sinsinatiju, kritikuje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofija Anana zbog njegove izjave da rat neæe imati legitimitet bez odobrenja svetske organizacije:

”Anan bi trebalo da se suoèi sa neèim podjednako sigurnim. Zbog nesposobnosti Ujedinjenih nacija da stanu iza svojih rezolucija njihov legitimitet je veæ pod znakom pitanja.“

Iz predgradja Vašingtona, nacionalni dnevni list USA Today iznosi mišljenje o tome šta bi se moglo desiti uprkos propasti diplomatskih inicijativa:

”Propasti diplomatije ne može se pripisati potreba da se ide u rat radi lišavanja jednog diktatora njegovog oružja za masovna uništavanja. Iako je rat uvek opasan poduhvat, on je u ovom sluèaju najmanje loša alternativa.“

Medjutim, razoèarani San Francisco Chronicle iznosi sledeæe gledište:

”Gotovo sigurno izbijanje rata u Iraku odražava veliki propust diplomatije, naroèito u pogoršanju odnosa izmedju Sjedinjenih Država i saveznika. Pesimizam vlada u diplomatskim krugovima svuda u svetu.“

XS
SM
MD
LG