Linkovi

Mogu li se leptop kompjuteri držati na krilu? - 2003-03-19


Prenosni, takozvani ”leptop“ kompjuteri dobili su naziv po tome što mogu da se drže na krilu, za razliku od obiènih, stonih ili ”desktop“ kompjutera, koji su isuviše teški za to. Ali, kako svaki vlasnik leptop kompjutera zna, donja ploèa tog ureðaja se toliki zagreva da je praktièno nemoguæe držati ga na krilu. Zagrevanje kompjuterskih procesora je prilièno veliki problem koji konstruktori leptopa nastoje da reše na razne naèine, dodavanjem radijatora za rasipanje toplote i ugraðivanjem minijaturnih ventilatora. Amerièka firma Sandia National Laboratories, koja radi za amerièku vladu, konstruisala je nov sistem za hlaðenje koji bi mogao da omoguæi da leptop kompjuteri zaista mogu da se drže na krilu. U suštini, Sandia je napravila minijaturni klima ureðaj, ali bez kompresora. Hemikalija zvana metanol cirkuliše sistemom bakarnih cevèica, tanjih od ljudske vlasi, i na taj naèin odvodi toplotu od procesora ka delu kompjutera odakle može lakše da je ispušta u okolnu atmosferu. Dodatna prednost ovakvog hlaðenja je što u takve kompjutere mogu da se ugraðuju brži procesori - koji se i više greju, a i gustina ugradjenih elemenata mogla bi da bude veæa što znaèi da bi kompjuteri mogli da budu manji. Sandia kaže da je oblik svog sistema za hlaðenje prilagodila unutrašnjoj arhitekturi leptop kompjutera, tako da bi potrebne izmene bile minimalne. Ureðaj je za sada u fazi dobijanja licence za proizvodnju pa još nije objavljeno kada bi se mogao naæi na tržištu. Pošto na rešavanju tog problema rade i druge laboratorije može se oèekivati da æe se neko rešenje uskoro pojaviti.

XS
SM
MD
LG