Linkovi

Koalicija za neposredno razoružanje Iraka - 2003-03-19


Administracija predsednika Buša veæ nedeljama govori da bi Sjedinjene Države, ukoliko bi došlo do rata sa Irakom, okupile prilièan broj koalicionih partnera. Državni sekretar Kolin Pauel je u razgovoru sa novinarima prvi put bio odreðen u pogledu brojeva - navevši 30 država kao èlanove koalicije i dodavši da je još 15 predano koaliciji, ali ne i spremno da to javno kaže. Zna se da su samo Sjedinjene Države, Britanija i Australija, obeæale svoje ofanzivne snage. Portparol Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je izjavio da mnoge države nude logistièku podršku, ekipe za hemijsku dekontaminaciju, ili, poput Japana, obeæavaju humanitarnu pomoæ posleratnom Iraku.

“Kako se približavamo trenutku istine, ljudi morau da se odluèe, moraju da odu u svoje parlamente i stvari prirodno na neki naèin više izlaze u javnost. Meðutim, rekao bih da postoji znatan broj država koje podržavaju potrebu da se Irak razoruža u ovom trenutku i to ne samo retorièki ili potpisivanjem nekakvog spiska, nego i konkretnim akcijama, bez obzira da li se radi o upuæivanju trupa ili dozvoljavanju preleta, prevoženju ili pripremama za situaciju posle rata.”

Na 30-oèlanom spisku koji je obelodanio Državni sekretarijat, nalaze se i brojne istoènoevropske države, neke iz Afrike, Latinske Amerike i centralne i istoène Azije, ali do sada nema nijedne iz arapskog sveta, bvez obzira što nekoliko zalivskih država otvoreno daje baze snagama Sjedinjenih Država. Alijansa koja je vodila Zalivski rat 1991, uopšteno se smatra da je imala 31 èlana, mada je portparol Bauèer rekao da je prerano praviti poreðenja sa koalicijom za razoružanje Iraka koja se tek stvara. Na objavljenom spisku je i Turska i Pauel je rekao novinarima da je uveren da æe Turska na neki naèin saraðivati, bez obzira što se u toj zemlji nastavlja rasprava o odobrenju amerièkim vojnim snagama da koriste tursku teritoriju. Pauel je ukazao da i dalje ima stvari koje Turska može da uèini, kao što je dozvoljavanje amerièkim avionima preleta, napomenuvši da ta zemlja,ukoliko odluèi da pomogne amerièkim vojnim snagama, može da dobije bar deo ranije obeæanog paketa pomoæi. Državni sekretar je takoðe u razgovoru sa agencijskim dopisnicima istakao da su Sjedinjene Države naèinile ratni plan s ciljem da se broj civilnih žrtava svede na minimum i da se sukob skrati koliko je god to moguæe. Pauel je takoðe rekao da ne vidi razlog da prisustvuje današnjoj (sreda) sednici saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na jkojoj æe glavni inspektor Ujedinjenih nacija za naoružanje, Hans Bliks, podneti još jedan izveštaj o Iraku, uprkos tome što nekoliko zemalja, meðu kojima su i Francuska i Rusija, upuæuje svoje ministre inostranih poslova.

XS
SM
MD
LG