Linkovi

Digitalizovani ratni izveštaèi - 2003-03-18


O ratu sa Irakom, koji izgleda sve neizbežniji, izveštavaæe do sada nezapamæen broj novinara. Tehnologija na koju æe se oslanjati takoðe je nova. Zahvaljujuæi opštoj digitalizaciji i minijaturizaciji, reporteri i kamermani sada mogu mnogo lakše da se kreæu, neoptereæeni teškim torbama sa opremom. Satelitske veze æe im omoguæiti da svoje izveštaje šalju sa bilo kog dela teritorije koju pokrivaju, bez obzira na uslove. Televizijski snimatelji sada su opremljeni novim, lakim, takozvanim ”mini digital video“ kamerama, sa dugaèkim teleobjektivima i infracrvenim dodacima, koji omoguæavaju snimanje u skoro totalnom mraku. Visoka osetljivost ovih kamera lišava ih potrebe da nose rasvetu i teške baterije za njihovo napajanje. Umesto glomaznih ureðaja za montažu slike i zvuka, reporteri æe koristiti leptop kompjutere. Po zvaršenoj montaži izveštaja materijal æe biti najpre kompresovan, da zauzme što manje digitalnog prostora, a zatim æe biti poslat u obliku i-mejla, preko satelita, ravno u video režiju, a u mnogim sluèajevima i direktno u program. Preko pustinje, TV ekipe æe se kretati u specijalno opremljenim džipovima sa satelitskim antenama na krovu. Neke od veæih televizijskih mreža èak nameravaju da od nekih pilota traže da sa sobom ponesu takozvane ”karmin kamere,“ nazvane tako zbog toga što nisu veæe od ženskog karmina za usne. Ako se prièvrste recimo na pilotsku kacigu, takve kamere mogu da snime spektakularne snimke vazdušnih akcija. Neki struènjaci izražavaju zebnju da bi zbog obilja informacija lako moglo doæi do zagušenja kanala na postojeæim satelitima.

XS
SM
MD
LG