Linkovi

Govor predsednika Džordža Buša o Iraku - 2003-03-18


Amerièki predsednik sinoæ je bez uvijanja poslao jasnu poruku Sadamu Hueinu i njegovim najbližim èlanovima porodice koji su mu ujedno i najbliži saradnici.

Predsednik Buš: “Sadam Hisein i njegovi sinovi moraju napustiti Irak u roku od 48 sati. Odbijanje da to uèine rezultiraæe vojnim sukobom kojui æe poèeti kada mi to odluèimo. Zbog njihove sopstvene bezbednosti, svi stranci, ukljuèujiæi novinare i inspektore Ujedinjenih nacija trebalo bi odmah da napuste Irak“, upozorio je predsednik Buš.

Amerièki predsednik je podsetio da je meðunarodna zajednica punih 12 godina bila diplomatski angažavana na razoružanju Iraka, usvajajuæi više od deset rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i šaljuæi stotine inspektora za naoružanje kako bi nadgledali razoružanje Iraka. “Na žalost miroljubivi napori da se razoruža iraèki režim po ko zna koji put su propali - pošto imamo posla sa èovekom koji nije miroljubiv” istakao je predsedik Buš i nastavio.

Predsednik Buš: “Obaveštajni podaci koje je prikupila ova i druge vlade ne ostavljaju sumnju da iraèki režim i dalje poseduje i skriva neka od najsmrtonosnijih oružja ikada napravljenih. Taj režim je veæ koristio oružja za masovno uništavanje protiv iraèkih suseda kao i protiv iraèkog naroda“, naglasio je predsednik Bus. Pored toga, dodao je predsednik Buš, taj režim pokazao je duboku mržnju prema Americi i njenim prijateljima, a takodje je pomagao, trenirao i pružao utioèiste teroristima, ukljuèujuæi i operativce Al Kaide.

Predsednik Buš: “Opasnost je veoma jasna: koristeæi hemijsko, biloško, a jednog dana možda i nuklerano oružje koje su nabavili uz pomoæ Iraka, teroristi mogu ostvariti svoje proklamovane ambicije i ubiti desetine ili stotine hiljada nevinih civila u nasoj zemlji ili bilo gde drugde. Sjedinjene Države i druge zemlje nisu uèinile ništa da bi zaslužile takve pretnje. Meðutim mi æemo uèiniti sve kako bi se odbranili od takvih pretnju i pre nego što bude kasno da se deluje opasnost æe biti uklonjena“, upozorio je predsednik Buš.

Amerièki predsednik je ukazao da je kasno da Sadam Hisein ostane na vlasti, ali kako je dodao, nije kasno za iraèku armiju da postupi èasno i zaštiti svoju zemlju tako što æe dozvoliti miroljubiv ulazak koalicijoh snaga èiji æe zadatak biti da unište oružje za masovno uništavanje.

Predsednik Buš: “Naše snage æe dati jasna uputstva iraèkim jedinicama kako da postupaju da bi izbegle da budu napadnute ili uništene. Apelujem na svakog èlana iraèke vojske i obeveštajne službe da se u sluèaju, da do rata doðe, ne bore i ne gube sopstveni život za režim koji ne zaslužuje takvu žrtvu. U sluèaju bilo kavog sukoba vašu sudbinu æe odrediti vaše ponašanje.Ne uništavajte naftne izvore, pošto su oni izvor bogatstva iraèkoga naroda. Ne izvršite ni jedno nareðenje da upotrebiti uružje za masovno uništavaanje protiv bilo koga, ukljuèujuæui i iraèki narod. Za ratne zloèine æe se suditi i ratni zloèinci æe biti kažnjeni i niko neæe moæi da se pravde reèima - ja sam samo izvršavao nareðenje“, upozorio je predsednik Buš.

Sinoænje obraæanje predsedik Buš je iskoristio da pošalje poruku i iraèkom narodu.

Predsednik Buš: “Ako budemo morali da zapoènemo vojnu kampanju, ona æe biti usmerena na protiv èoveka koji ne priznaje zakon a vodi vašu zemlju, a ne protiv vas. Kada naša koalicija preuzme vlast dostaviæemo vam hranu i lekove koji su vam potrebni. Uništiæemo aparat terora i pomoæiæemo vam da izgradite prosperitetan i slobodan Irak. U slobodnom Iraku više neæe biti agresivnih ratova protiv suseda, neæe biti fabrika otrova, neæe više biti pogubljenja i disidenata, kao ni soba za muèenja i silovanja. Tiranin æe uskoro otiæi sa vlasti i dan osloboðenja je blizu“, poruèio je predsedniik Buš.

Amerièki predsednik je istakao da u sluèaju da Sadam Husein izabere konfrontaciju amerièki narod mora znati da je uèinjeno sve kako bi se rat izbegao, ali da æe Sjedinjene Države preduzeti svaku meru kako bi osugurale pobedu u tom ratu.

Predsednik Buš: “Delujemo sada, pošto bi rizik od nedelovanja mogo biti mnogo veæi. Za godinu ili pet, snaga Iraka da nanese zlo svim slobodnim zemljama mogla bi biti umnogostruèena. Sa takvim moguænostima Sadam Husein i njegovi teroristièki saveznici mogli bi izabrati trenutak za smrtonosni obraèun upravo u trenutku kada su najsnažniji. Odluèili smo se da se pretnjom suoèimo sada, kada je u nastajanju i pre nego što se se iznenada pojavi na našem nebu i u našim gradovima“, rekao je predsedik Bus.

On je naglasio da Sjedinjene Države za razliku od Sadama Hiseina veruju da iraèki narod zaslužuje i da je sposoban da izgradi društvo u kojem æe se poštovati ljudske slobode. Kada diktator bude otišao sa vlasti iraèki narod može pružiti primer celom Bliskom istoku kao vitalna, miroljubiva nacija koja je u stanju da sama upravlja“, istakao je presednik Bus i zakljuèio.

Predsednik Buš: “Sjedinjene Države æe zajedno sa ostalim zemljama raditi na unapreðenju slobode i mira u regionu. Naš cilj neæe biti ostvaren preko noæi ali vremenom može biti ostvaren. Snaga i privlaènost ljudskih sloboda prisutni su u životu svakog èoveka i u svakoj zemlji. A najveæa snaga slobode je prevazici mržnju i nasilje i pretvoriti stvaralaèi dar èoveèanstva u težnju ka miru.

Predsednik Buš: “To je buduænost koju mi biramo. Slobodne nacije imaju obavezu da brane svoje ljude ujedinjujuæi se protiv nasilja. Veèeras, kao što smo to radili i pre, Amerika i njeni saveznici prihvataju tu odgovornost.

XS
SM
MD
LG