Linkovi

Kolin Pauel najavljuje poslednji ultimatum Sadamu Huseinu - 2003-03-17


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je izjavio da æe predsednik Buš u veèerašnjem govoru postaviti Sadamu Huseinu ultimatum - da se odrekne vlasti i napusti Irak ili se suoèi sa vojnom akcijom koju æe povesti Sjedinjene Države. Amerièki predsednik æe se obratiti naciji u 20 èasova po amerièkom vemenu u želji da -- kako se predvidja - saopšti amerièkom narodu da SAD i njihovi saveznici kreæu u rat protiv Iraka. Pauel je ukazao da je isteklo vreme za diplomatiju u iraèkoj krizi i da æe se ultimatum, koji æe amerièki predsednik veèeras postaviti, odnositi na Sadama Huseina i ostale iz vladajuæeg kruga u Bagdadu, ukljuèujuæi èlanove njegove porodice i glavne vojne zapovednike. Pauel nije saopštio vremenski rok za povinovanje ovom zahtevu Sjedinjenih Država, ali je jasno rekao da æe biti kratak i da iraèki lider više nema vremena za bilo kakvo taktièko odlaganje razoružanja.

“U svom govoru, predsednik æe postaviti Sadamu Huseinu jasan ultimatum da je jedini naèin da se izbegnu ozbiljne posledice predvidjene rezolucijom 1441 Ujedinjenih nacija - da Sadam Husein i njegova pratnja napuste zemlju i time omoguæe da se ova stvar reši mirnim ulaskom snaga, a ne konfliktom.”

Državni sekretar je objasnio da rezolucija 1441, usvojena novembra prošle godine u Savetu bezbednosti, daje obilata pravna ovlašæenja za upotrebu sile protiv Iraka i da su Sjedinjene Države tražile drugu rezoluciju samo da bi obezbedile politièku pomoæ amerièkim saveznicima. Pauel je rekao da je odluka da se rezolucija povuèe - zbog toga što je Francuska zapretila vetom - doneta posle savetovanja sa kosponzorima Britanijom i Španijom, ali i drugima. Kolin Pauel je ukazao da je jasno da je nesprovoðenje rezolucije, jednoglasno usvojene prošlog novembra, “ispit” koji Savet bezbednosti “nije položio.” Dodao je, medjutim, da æe Ujedinjene nacije preživeti kao institucija u kojoj æe Sjedinjene Države nastaviti da igraju važnu ulogu. Tokom proteklih nekoliko sati, amerièki državni sekretar je razgovarao sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Kofijem Ananom, pakistanskim premijerom Pervezom Mušarafom i ministrima inostranih poslova Rusije, Kine, Francuske i Japana. Pauel je takoðe rekao da su Sjedinjene Države u stalnoj vezi sa Turskom, uprkos tome što je Turski parlament odluèio da ne dozvoli amerièkim jedinicama da koriste Tursku kao bazu za operacije u Iraku, dodavši da je Ankari preneo uveravanja da su Sjedinjene Države predane teritorijalnoj celovitosti Iraka. Turska je, naime, zabrinuta da bi rat mogao da dovede do pobune iraèkih Kurda na severu Iraka i pokušaja da stvore nezavisnu državu.

XS
SM
MD
LG