Linkovi

Peticije preko interneta - 2003-03-17


Teško je reæi kada je puštena u cirkuliaciju prva peticija sa potpisima. Istorièari smatraju da su za to bile neophodne dve stvari. Kao prvo, ljudi su morali da budu pismeni, i kao drugo, morali su da veruju da imaju pravo da svojoj državi kažu šta joj valja èiniti. Stoga se smatra da su peticije u stvari nastale u 18. veku, u eri prosvetiteljstva. Medjutim, tek je u 19. veku pojam peticije ”sazreo“ kada je prikupljano preko milion potpisa za peticije koje su cirkulisale Engleskom.

Prema reèima direktora veb stranice ”petitiononline.com“ Kevina Metjusa, peticija je zahvaljujuæi internet tehnologiji, odnosno neverovatnoj brzini komuniciaranja, nešto èemu svi koji imaju kompjuter imaju pristup. A pošto su mnoge ideje današnjice globalnog profila, ”sajber spejs“ peticije su po efikasnosti daleko nadmašile tradicionalno prikupljanje potpisa. Prema Metjusu, u sve veæem broju zemalja, ukljuèujuæi SAD, Japan i èlanice Evropske unije, digitalni potpis je u pravnom smislu jednak ruènom potpisu. Metjusova veb stranica je jedan od nekoliko preko kojih cirkulišu on-lajn peticije. Usluge su besplatne, i stranica se kontroliše sofverom koji automatski eliminiše obscene reši i upozori administratore stranice u sluèaju dupliranja potpisa upuæenih sa istog servera. Mada ta stranica takoreæi samostalno funkcioniše, Metjus i njegove kolege povremeno pregledaju peticije kako bi bili sigurni da se njima ne poziva na nasilje. Za taj posao niko nije plaæen, ali Metjus kaže da on donosi posebnu vrstu satisfakcije koja se sastoji u realizaciji èiste, abstratkne ideje o demokratiji na vebu i povezavanju ljudi širom sveta. Bez obzira da li se radi o politièkim ciljevima ili svetskom kupu u kriketu, peticije na internetu nisu efikasne samo onda kada se ostvari zacrtano. Sam èin udružvanja glasova sa istomišljenicima širom sveta pruža ljudima moralnu podršku koja im pomaže da oèuvaju svoj integritet, i da nastave da se zalažu za ono što smatraju važnim, zakljuèuje Kevin Metjus na èijoj veb stranici je u poslednje 3 godine postavljeno preko 55 hiljada peticija.

XS
SM
MD
LG