Linkovi

Predsednik Buš: Ponedeljak - poslednji dan za diplomatiju - 2003-03-16


Predsednik Buš je izjavio da æe ponedeljak biti ”trenutak istine za svet“: ”Sutra je dan kada æemo utvrditi da li æe diplomatija moæi da donese rezultate“.

Zajedno sa liderima Britanije, Španije i domaæina, Portugalije, predsednik Buš je rekao da je Sadam odbijao zahteve medjunarodne zajednice da se razoruža isuviše dugo. On je rekao da æe biti uèinjen još jedan, poslednji diplomatski pokušaj, ali je jasno stavio do znanja da æe moguænosti za diplomatsku aktivnost uskoro biti iscrpljene: ”Razgovaraæemo telefonom - sa našim paretnerima i sa drugima kojima možda nije jasan naš cilj i videæemo kako æe proteæi sutrašnji dan“.

Ovaj samit je bio prizor jedinstva. Jedan za drugim uèesnici su govorili o potrebi da svet usaglasi stavove o Iraku. Njihova rešenost, uz dozu frustriranosti, bila je primetna u reèima britanskog premijera Tonija Blera. On je rekao da ima nekih èlanica Saveta bezbednosti koje ne žele ultimatum i ne žele ovlašæenje za upotrebu sile, veæ žele jedino više razgovora: ”Medjutim, istina je da bez uverljivog ultimatuma kojim bi se ovlastila upotreba sile u sluèaju nepovinovanja - više diskusija znaèi samo dalje odlaganje“.

U savetu bezbednosti je potrebno devet od 15 glasova za izglasavanje rezolucije, ali bilo koja od pet stalnih èlanica može da uloži veto. Francuska je zapretila da æe u ovom sluèaju upotrebiti svoj veto na šta je predsednik Buš reagovao oštrim reèima. On je zapitan da li æe, na kraju, rezolucija uopšte biti stavljena na glasanje: ”Ja sam bio taj koji je rekao da bi trebalo da bude glasanja. Medjutim, jedna zemlja je veæ glasala. Ona je pokazala svoje karte. To je poznati izraz u pokeru, u Teksasu - ”pokaži svoje karte“. Francuska je pokazala svoje karte. Pošto sam ja rekao ono što sam rekao, oni su rekli da æe uložiti veto na bilo šta èime bi se Sadam pozvao na odgovornost“.

Mada to niko od uèesnika samita nije direktno rekao, premijer Bler je nagovestio da bi predlog rezolucije mogao da bude povuèen. On je naveo da æe saveznici delovati u najboljem interesu Ujedinjenih Nacija - što je bio nagoveštaj da bi mogli da odustanu od glasanja ukoliko bi ono produbilo podele unutar svetske organizacije. Španski premijer, Hose Maria Asnar, i domaæin samita, portugalski premijer Žoze Durao Baroso, apelovali su za jedinstvo medjunarodne zajednice. Baroso je rekao da je samit na Azorima poslednja šansa za politièko rešenje spora.

XS
SM
MD
LG