Linkovi

Novo rukovodstvo u Kini - 2003-03-15


Predstavnik Svekineskog nacionalnog kogresa-kineske skupsštine-saopštio je da je šezdesetogodišnji Hu Djintao izabran za novog kineskog predsednika, nasledjuuæi na tom položaju Djianga Zemina. Naimenovanje Hua za novog predsednika nije iznenadjujuæe, jer je bio pripreman za vodeæi položaj najmanje deset godina. Hu je bio izabran za generalnog sekretara Komunistièke partije tokom 16. partijskog kogresa u novembru prošle godine. Medjutim, sedamdeset šestogodišnji Djiang Zemin nije potpuno penzionisan.

Predstavnik Svekineskog nacionalnog kongresa je saopštio da æe Djiang Zemin zadržati položaj šefa moæne Centralne vojne komisije. Posmatraæi smatraju da æe Djiang zbog svoje kontrole nad preko dva i po milona vojnika Narodne oslobodilaèke armije moæi da utièe znatno izvan okvira odbrambene politike. Djiang æe verovatno uticati i na sadašnju kinesku inostranu politiku, ukljuèujuæi važne odnose sa suparnièkim Tajvanom i Sjedinjenim Državama. O njegovom uticaju svedoèi i to što mu je pošlo za rukom u novembru prošle godine da šest ljudi, koje je lièno izabrao, bude postavljeno u elitni devetoèlani stalni komitet Politbiroa.

Bliski saveznik Djianga Zemina Zeng Èinghong naimenovan je za novog potpredsednika. Neki posmatraèi veruju da bi Zeng mogao postati najveæi suparnik novoizabranog predsednika Hua, što bi moglo otežati Huove napore za usvajanje novih politièkih inicijativa. Drugi saveznik Djianga Zemina, Vu Banguo, nasledio je položaj šefa Svekineskog nacionalnog kongresa od odlazeæeg Lija Penga. Politièki analitièari smatraju da æe predsednik Hu biti prinudjen da se priklanja Djiangu i ljudima koje je Djiang postavio na vlast, sve dok ne uèvrsti vlastitu bazu moæi. Svekineski nacionalni kongres sastaæe se ponovo sutra da bi naimenovao druge nove rukovodioce. Oèekuje se da æe Ven Djiabao naslediti na položaju premijera Žua Rongdjija. Ven važi za èoveka koji æe podstaæi razvoj domaæe ekonomije. Smatra se da je ova smena rukovodstva do sada najuredniji prenos vlasti u Kini od kako je Komunistièka partija došla na vlast, 1949. godine. Nova generacija lidera je obeæala da æe posvetiti veæa sredstva siromašnim i nezaposlenim masama iskljuèenim iz naglog ekonomskog napretka od koga su imali koristi uglavnom veliki priobalni gradovi.

XS
SM
MD
LG