Linkovi

Uoèi samita na Azorskim ostrvima - 2003-03-15


Pošto je šansa za usvajanje nove rezolucije vrlo mala, pitanje za trojicu lidera na Azorskim ostrvima biæe da li da idu na makar simbolièno izglasavanje rezolucije ili da poènu rat bez nje. U svom nedeljnom obraæanju javnosti preko radija, predsednik Buš je rekao da su pred nama sudbonosni dani, u kojima države treba da pokažu da li su spremne da silom nateraju Irak da poštuje rezolucije Ujedinjenih nacija:

”Vlade sada pokazuju da li njihova predanost slobodi i bezbednosti predstavlja samo reèi, ili istinska ubedjenja na osnovu kojih su spremne da deluju. Za vladu Sjedinjenih Država i koaliciju koju predvodimo - nema sumnje. Suprotstaviæemo se toj rastuæoj opasnosti da bismo zaštitili sebe, da bismo uklonili jednog zaštitnika terora i da bismo održali mir u svetu.“

Predsednik Buš je rekao da je iraèki lider Sadam Husein opasan jer bi mogao da pomogne teroristima da upotrebe oružje za masovna uništavanja. Buš kaže da Irak nije položio raèun o svom biološkom i hemijskom oružju. Irak uzvraæa da ne poseduje takvo oružje i da nastoji da ispuni zahteve Ujedinjenih nacija uništavajuæi rakete, za koje inspektori tvrde da premašuju ogranièenje u dometu. Predsednik Buš je izjavio da Sjedinjene Države, Britanija i Španija žele da se Savet bezbednosti suprotstavi Iraku podvlaèeæi da je propust da se deluje doveo do tragedija u Bosni, Ruandi i na Kosovu:

”Moramo da priznamo da su neke opasnosti tako ozbiljne, a njihove potencijalne posledice tako strašne, da se one moraju ukloniti, ako treba i oružanom silom.“

Amerièke oružane snage su juèe iskoristile jedan bombarder velikog doleta za napad na dva radarska postrojenja u zapadnom Iraku, dok se nagomilavanje amerièke i britanske oružane sile u tom regioni nastavlja. Buš kaže kako ima malo nade da æe se Sadam Husein razoružati na miroljubiv naèin, ali je ponovo pokušao da uveri iraèke gradjane da u sluèaju rata oni neæe biti meta napada:

”Neka iraèki narod zna da æe biti uložen svaki napor da se poštede nedužni životi i da se Iraku pomogne da se oporavi od tridesetogodišnje totalitarne vladavine. Postoje planovi za isporuku velike kolièine hrane, lekova i drugih neophodnih zaliha u sluèaju izbijanja neprijateljstava.“

U odgovoru Demokratske stranke na predsednikov govor preko radija, kongresmen iz Kalifornije Robert Matsui kaže da su Amerikanci, veæ uznemireni moguænošæu izbijanja rata, dodatno zabrinuti zbog niza loših ekonomskih vesti. On je rekao da æe predsednikov plan za smanjenje poreza poveæati zaduženost države i da neæe podstaæi privredu, niti poboljšati prilike na berzama deonica.

XS
SM
MD
LG